Modersmålsundervisning

Om du har goda kunskaper i ditt modersmål (annat än svenska) kan du få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Modersmålsundervisning är till för att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet.

Gymnasiets modersmålsundervisning bygger vidare på grundskolans kunskaper och hjälper dig att utveckla dina färdigheter i modersmålet och dess litteratur. Du kan välja att läsa kurser i ditt modersmål oavsett vilken gymnasieutbildning eller årskurs du går.

Kurser i modersmål

På gymnasiet finns följande tre modersmålskurser:
  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1

Den första kursen du läser är modersmål 1, därefter kan du välja att läsa modersmål 2 eller aktiv tvåspråkighet. Du kan inte läsa modersmål 2 eller aktiv tvåspråkighet före du läser modersmål 1.

På Skolverkets webbplats hittar du ämnesplanen där kan du läsa mer om kursinnehåll och kunskapskrav för respektive kurs.

Till Skolverkets webbplats 

Ansökan

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?