Antagningsregler

Information om behörighet, urval och antagning till komvux på gymnasial nivå.

Du är behörig till Komvux från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Har du redan studiebevis eller en gymnasieexamen är du behörig tidigare.

Om du inte uppfyller det här kan det behövas en dispensansökan för att få börja på Komvux tidigare. Studievägledare på kommunens aktivitetsstöd, KAA, hjälper dig med din dispensansökan. 

Mer information om KAA

För att vara behörig att läsa kurser och yrkespaket på gymnasial nivå krävs att du har godkända betyg från grundskola eller motsvarande.

Observera att du blir antagen till din kurs eller utbildning under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart. 

Det betyder att du kan bli nekad en kurs eller utbildning som du redan antagits till om det visar sig att du inte blivit godkänd i underliggande kurser. 

SFI i kombination med yrkesutbildning

Huddinge kommun beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildning i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.

Ingen platsgaranti på gymnasievux

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

  • behöver utbildning för att komplettera grundläggande behörighet och särskild behörighet

Riksdagens förordningstext om vuxenutbildning

Skollagen

Uppdaterad 30 juni 2022

Var informationen till din hjälp?