Antagningsregler

Information om behörighet, urval och antagning till komvux på gymnasial nivå.

För att vara behörig att läsa kurser och yrkespaket på gymnasial nivå krävs att du har godkända betyg från grundskola eller motsvarande.

Observera att du blir antagen till din kurs eller utbildning under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart. 

Det betyder att du kan bli nekad en kurs eller utbildning som du redan antagits till om det visar sig att du inte blivit godkänd i underliggande kurser. 

SFI i kombination med yrkesutbildning

Huddinge kommun beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildning i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande SVA för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.

Ingen platsgaranti på gymnasievux

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

  • behöver utbildning för att komplettera grundläggande behörighet och särskild behörighet

Riksdagens förordningstext om vuxenutbildning

Skollagen

Uppdaterad 16 december 2020

Var informationen till din hjälp?