Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna, särvux, är till för dig som:

  • är över 20 år,
  • har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada,
  • är folkbokförd i Huddinge kommun,
  • behöver komplettera eller förbättra din tidigare utbildning från grundsär- eller gymnasiesärskola.

Du betalar ingenting som student på särvux. Om du har ett arbete och får löneavdrag för frånvaro från studierna kan du söka bidrag från Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS.

Ansök till Särvux

Du läser på Lärvuxcenter i Botkyrka när du studerar på särvux. 

Kontakta Lärvuxcenter i Botkyrka för samtal och kartläggning. Antagning pågår under hela året.

Ansökningsblankett till Lärvuxcenter i Botkyrka

Kurskatalog Lärvuxcenter i Botkyrka

Uppdaterad 10 februari 2020

Var informationen till din hjälp?