Förskolan Blåbärsstället

Förskolan Blåbärsstället är en fristående förskola i Skogås som drivs av Pysslingen.

Om oss

Förskolan Blåbärsstället ligger naturskönt i området Länna/Huddinge. I närområdet finns skog, parker, sjön Dreviken och naturreservatet Rudan.

Förskolan leds av ett ledningsteam som består av fyra olika funktioner, rektor, biträdande rektor, kvalitetsledare och intendent. Detta skapar goda förutsättningar för att förskolan håller hög kvalitet, allt för ditt barns bästa.

Utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete och vi ger alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Språk och kommunikation har en framträdande roll i det dagliga pedagogiska arbetet.

Våra pedagogers främsta drivkraft är att få barnen att känna glädje och nyfikenhet inför sina dagar på förskolan.

Så här arbetar vi

Blåbärsstället är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Utforskande och delaktighet är grunden i vår utbildning. Barnens möjligheter till att på olika sätt kunna kommunicera sina tankar är viktigt i vårt arbete.

Vi arbetar utifrån ett processtinriktat arbetssätt där barnens tankar, idéer och hypoteser leder undervisningen framåt. Vi bär en djup respekt till barnen och deras vilja att utforska världen. Barnens kreativitet, idéer och fantasier driver vårt projektinriktade arbete framåt i riktning mot läroplanens mål. Ett transdiciplinärt sätt att förhålla oss till undervisning gör att olika ämnen får leva i växelverkan med varandra sida vid sida. Förbindelser mellan olika ämnen skapar mening och sammanhang.

Vilken väg vi tar mot målen är vi alla, barn som pedagoger, en del i att finna. Hos oss får barnen möjlighet att i sitt utforskande använda sig av olika uttrycksformer och möjlighet att se saker utifrån olika perspektiv.

Demokrati i vardagen

Genom att reflektera över varandras olika sätt att förstå omvärlden på och genom att belysa våra subjektiva strategier får barnen möjlighet att leva i demokrati i vardagen. Ord som samarbete, solidaritet och olikhet är viktiga i vår reflektion med barnen i vårt demokrati- och värdegrundsarbete.

Lyssnande, dokumentation och reflektion är viktiga ord i vårt systematiska kvalitetsarbete. Barn, vårdnadshavare och kollegor ‒ alla är vi delar i detta arbete som tillsammans skapar en helhetsbild av vårt nuläge och våra kommande utmaningar.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Samverkan med hemmet

Samverkan med hemmen är en viktig del i förskolans utbildning och betyder mycket för barnens trygghet på förskolan. Vi startar med en individanpassad introduktion där vårdnadshavarna är delaktiga. Detta ger vårdnadshavarna en tydlig insyn i utbildning.

Vi erbjuder olika forum för vårdnadshavarna för att ta del av barnens trivsel på förskolan samt om dess utveckling och förändrat kunnande.

Mitt Pysslingen

Mitt Pysslingen är ett verktyg för kommunikation och dokumentation. Du som vårdnadshavare kommer genom verktyget att enkelt kunna ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Våra pedagoger får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Årlig kundundersökning (NKI – NöjdKundIndex)

Två gånger per år får föräldrar svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät från Huddinge kommun och en från Pysslingen. Resultatet från enkäterna är någonting som vi analyserar och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt arbeta mot utveckling och hög kvalitet på vår förskola.

Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 12 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?