Förskolan I ur och skur Mössebo

Varmt välkomna till I ur och skur Mössebo, en fristående förskola centralt belägen i Skogås/Trångsund.

Om oss

Vill du att ditt barn ska gå på en liten familjär förskola med hög personaltäthet och stort fokus på utomhuspedagogik i intilliggande naturreservat?

Då är ni välkomna till I ur och skur Mössebo!

Mössebo är en av de förskolor med nöjdast föräldrar i hela Huddinge kommun, enligt kommunens årliga föräldraenkät.

Mössebo är en av kommunens minsta och förmodligen mest familjära förskolor. Förskolan är ett föräldrakooperativ och ligger i Skogås med promenadavstånd till Trångsund, såväl som goda bilförbindelser och kommunal kommunikation till Länna och Vidja. Med bara någon minuts promenad från Skogås centrum och 1,8 km från Trångsunds centrum nås förskolan till fots, med pendeltåg, buss eller bil. Från Länna tar det cirka fem minuter och från Vidja cirka 15 minuter med bil till förskolan.

Små barngrupper

På Mössebo finns utrymme att ge varje barn tid, plats och omtanke. Här går som mest 25 barn fördelade på två avdelningar utifrån ålder för att på bästa sätt tillgodose varje barns personliga utveckling och specifika behov.

Enligt kommunens årliga föräldraenkät har I ur och skur Mössebo kommunens nöjdaste föräldrar på samtliga av enkätens frågor (2023). Vi har både bättre resultat på alla enkätfrågor och högre svarsdeltagande jämfört med genomsnittet för både kommunala och andra fristående förskolor.

Mössebos pedagoger

Vi har en stabil personalgrupp där de flesta arbetat i många år och trivs väl. Det syns i deras stora passion för förskolans alla barn. Pedagogerna är erfarna, välutbildade och specialistutbildade i Friluftsfrämjandets pedagogik och driver verksamheten med ett oerhört stort engagemang och hjärta. Hos oss arbetar två förskollärare varav en är rektor, tre barnskötare och ett köksbiträde.

Certifierad I ur och skur

Mössebo är Skogås minsta, sett till barnantal, certifierade I ur och skur-förskola. Vi arbetar med friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Naturen är bas för barnens lärande och utveckling.

Vi använder Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik som går hand i hand med lpfö- 18 och barnkonventionen och bygger på att barn ska uppleva, upptäcka, lära och leka med alla sinnen och hela kroppen. Barnen får en nära och respektfull relation till natur och miljö och utvecklar kunskaper om en mer hållbar och hälsosam livsstil.

Praktiskt miljöarbete genomsyrar hela I Ur och Skur-konceptet, och hos Mössebo är det till exempel självklart att källsortera, kompostera, odla, återanvända och återbruka.

En lustfylld miljö

Vi växlar dagligen mellan verksamhet och utbildning inomhus såväl som utomhus.

En stor del av barnens vardag tillbringar vi i närliggande naturreservat och har i skogen skapat våra egna små guldkorn till platser dit vi går dagligen och som barnen själva namngivit. Ibland lagar vi krabbelurer på gasolkök i den ”gamla skogen”, vissa dagar plockar vi svamp i ”svampskogen” och ibland bygger vi hemliga gömställen i ”kojskogen” alldeles intill förskolan.

Vår hemmabas är Mössebos mysiga inomhuslokaler och vår egna lilla gård på Mörtviksvägen 66, där vi bland annat har en rutschkana, lekstuga, ett fartyg, en glasskiosk och en sandlåda. Inomhus har vi skapat en lustfylld miljö för lek och lärande, med olika rum och stationer såsom till exempel en ateljé för kreativt skapande och en spännande läshörna där vi kan försvinna in i sagornas underbara värld.

Så drivs Mössebo

Mössebo är ett föräldrakooperativ och drivs av en styrelse som består av föräldrar till barnen som går i förskolan. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Mössebo är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.

Så här arbetar vi

Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär en fantastisk chans att vara med och påverka sitt barns vardag på förskolan.

Våra fantastiska pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Som förälder deltar du i det praktiska arbetet runt förskolan. Vi arrangerar till exempel en gemensam fixardag per termin. Då hjälps alla familjer åt att storstäda och göra fint på förskolan och äter ofta lunch tillsammans. Det brukar vara en uppskattad och trevlig tillställning där familjer lär känna varandra.

En fredagsförmiddag per termin bjuds du som förälder in till förskolan, utifrån ett rullande schema. Det brukar vara ett tillfälle som många föräldrar och barn längtar efter och vi kallar det FF (föräldraförmån) eftersom det är en unik förmån och tillfälle att som ensam förälder på plats få uppleva ditt barns vardagsmiljö, få se hur verksamheten fungerar och ta del av samspelet mellan ditt barn och andra barn och pedagoger.

På många föräldrakooperativ har föräldrar vikariejour och ansvarar för den dagliga städningen, men på Mössebo har vi inget sådant alls. Vi har en anställd städare som sköter daglig rengöring och tar in professionella vikarier som barnen känner väl om behov uppstår. 

Vi önskar också att du engagerar dig i styrelsen under någon tidsperiod av ditt barns vistelse på I ur och skur Mössebo. Föräldrarnas insatser gör det möjligt att ha extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.

Varmt välkomna till I ur och skur Mössebo!

Kontakta oss

Avdelningar

Nyckelpigan 070-020 94 67
Humlan 070-020 94 66

Telefon

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 2 maj 2024

Var informationen till din hjälp?