Förskolan Regnbågen

Förskolan Regnbågen är en fristående förskola som drivs av Helianthus. Ingår i Glömsta-Vårby förskoleområde och ligger i Vårby.

Om oss

Förskolan Regnbågen ligger i Masmo med många fina parker och naturområden i närheten. Förskolan ligger i närhet till bussar och t-bana. Vi är en förskola med fem avdelningar, två för de yngre barnen och tre för de äldre barnen. Vi har en stor förskole gård samt en inbjudande lärmiljö för alla sinnen. Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med våra föräldrar, och vårt mål är att det ska vara lätt att vara förälder på Regnbågen. Därför hjälper vi gärna till om det är något du som förälder behöver stöd i kring ditt barns vistelse hos oss. 

Vi har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling där vi vill erbjuda en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.

Vi får värdens viktigaste värden att växa

Med vår vision med hjärta för lärande får vi världens viktigaste värden att växa. Vi vill att varje barn som lämnar vår verksamhet ska känna sig värdefulla. Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor.

Så arbetar vi

Språk och kommunikation

Vi arbetar språkmedvetet det innebär att vi samtalar och sätter ord på vad vi gör. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder tecken som stöd med hjälp av verktyget TAKK även bildstöd.

Lek, Ut och Njut

För oss har leken stor betydelse och vi ser det som ett verktyg i både vår spontana och planerade undervisning på förskolan tillsammans med barnen. Leken används både ute och inne. Vårt arbete bygger på det som vi kan göra inne kan vi göra ute!

Drömmen om det goda

För oss är det viktigt att ha en bra balans mellan aktivitet och vila därför arbetar vi med drömmen om det goda är en metod som ger både barn och pedagoger möjligheten att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Drömmen om det goda bygger på fyra förhållningssätt reflektion, beröring, stillhet, rörelse. Metoden grundar sig på forskning och erfarenhet inom de utvalda områdena

Lärmiljöer

Vi lägger stor vikt på att våra lärmiljöer ska vara utformade utifrån läroplansområdena, de ska var inbjudande och lärande för barnen. Miljöerna ska vara tillgängliga och följa barnens intressen. Våra sju lärvänner finns med och synliggörs med lärmiljöns hjälp för barnen lärvännerna följer oss i vardagens undervisning, utbildning.

Den goda måltiden

Vi erbjuder god varierad och näringsriktig mat från eget tillagningskök. På förskolan lagas vår mat från grunden med ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat som ska serveras följer vi de riktlinjer för förskolor som livsmedelsverket har satt upp, vilket bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring.

Inskolning

För att både barn och vårdnadshavare ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi flexibelinskolning där inskolningen där inskolningen anpassas efter varje individs behov. Flexibel inskolning innebär att du som vårdnadshavare är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Det ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldrasamverkan

På ett möte utses det ett antal vårdnadshavare som ihop representerar ett föräldraråd. Representanterna deltar i föräldrarådsmöte ca 1ggr/termin och tar med sig ev frågor från andra föräldrar som de vill diskutera och ta upp på mötet. Under föräldrarådet informerar förskolan om olika saker men det tas även upp saker som föräldrar kan tänkas vilja tycka till om samt vara delaktiga i innan beslut fattats. Från förskolan medverkar rektor samt en pedagogrepresentant.

När det inte finns underlag för att starta ett föräldraråd skickar rektorn ut ett föräldrarådsbrev 1gg/termin via unikum för att ge information kring olika delar från verksamheten.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalsamtal genomförs på förskolan minst en gång per läs år. Vi använder oss av vår webbplattform Unikum där vi använder barnets lärlogg som utgångspunkt för samtalet. Föräldrar kan under hela terminen följa barnets utveckling och lärande via Unikum. Själva samtalet sker personligt och på plats på förskolan.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06:30-18.00.

Som en av flera Dibber-förskolor i Vårby kan vi erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att våra förskolor i området då går samman.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss?

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Telefon 

Avdelning Anemonen 076-501 04 59
Avdelning Violen 076-501 04 61
Avdelning Liljan 076-501 04 63
Avdelning Näckrosen  076-501 04 62
Avdelning Blåklockan

076-501 04 64

Besöksadress

Ledning

 

Uppdaterad 7 mars 2024

Var informationen till din hjälp?