Förskolan Entitan

Förskolan Entitan är en kommunal förskola som ingår i Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområde.

Om oss

Förskolan Entitan är en kommunal förskola. Förskolan ligger på drygt 10 minuters promenadväg från Huddinge station.

Våra avdelningar

Entitan består av två avdelningar, Humlan för barn mellan 1 och 3 år och Nyckelpigan för barn mellan 3 och 5 år.

Så här arbetar vi

Vi låter ledorden omsorg, lek och undervisning bilda en helhet och genomsyra verksamheten.

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för att barnen får vistas i mindre grupper större delen av dagen.

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek och skapande ska vi väcka nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken med material och frågeställningar som kan ta leken vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder.

En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Huddinge kommuns riktlinjer "Utforska språken" ligger till grund för att vi organiserar för högläsning och boksamtal varje dag. Vi erbjuder litteratur på olika språk, i olika genrer och översätter nyckelbegrepp i verksamheten till olika språk.

Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett processinriktat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är vi följsamma och tar tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, i syfte att följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen. På så sätt ökar vi möjligheten för barnen att bli delaktiga och få inflytande i verksamheten. I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder rektor det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldrasamtal vid behov
  • Föräldramöten
  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn
  • Information om verksamheten via Unikum och mejl

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge kommuns förskolematsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Humlan 08-535 309 64
Nyckelpigan 08-535 345 24

Ledning

Vill du komma i kontakt med någon i ledningen nås vi säkrast via mejl.

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 18 april 2024

Var informationen till din hjälp?