Förskolan Högmora

Högmora är en kommunal förskola som ligger i Högmora bostadsområde.

Om oss

Högmora förskolas utbildning inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi utgår från att alla barn är kompetenta om de får möjlighet att undersöka och utforska sin omvärld.

Vår utbildning bygger på projekterande arbetssätt, reflektionskultur och pedagogisk dokumentation i ett lärande som blir meningsfullt, kreativt utforskande och i takt med vår samtid. För att kunna ge varje individ förutsättningar att kunna ta plats, komma till tals, bli sedd, hörd och bekräftad arbetar vi i små grupper under stor del av dagen.

"Vår ledstjärna är en utbildning fylld med hopp, lekfullhet och mod. Där vi är lyhörda inför varandra, förundras, lär och bildas med alla våra sinnen."

Förskolan Högmora öppnade hösten 2021 och består av åtta avdelningar. Vi strävar efter att sätta ihop åldershomogena barngrupper utifrån våra förutsättningar som till exempel åldrar på placerade barn och antal barn i grupperna.

Lokalerna erbjuder genomtänkta miljöer, variationsrikt material och ett härligt ljusinsläpp. Gården är stor och utmanande i nära anslutning till skog och natur. De yngsta barnen sover i inglasade uterum.

På Högmora arbetar förskollärare, barnskötare och en kock.

Fullersta/Stuvsta/Högmora förskoleområde

Högmora förskola ingår i Fullersta/Stuvsta/Högmora förskoleområde. Vårt område består av kompetent personal som möts i olika sammanhang som nätverk, arbetsplatsträffar, studiebesök, kompetensutveckling med mera för att lära av varandra.

Öppetider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00. Öppnings- och stängningsavdelning är avdelning Tromb.

Vid sommar- och juluppehåll samarbetar vi och har förskolor i vårt område öppna för barn med omsorgsbehov.

Studiedagar

Personalen har fem studiedagar per år då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Dessa dagar är förskolan stängd.

Om du som vårdnadshavare inte kan ordna med barnomsorg på egen hand på studiedagarna ska du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Så här arbetar vi

Det här är utmärkande för våra förskolor:

Språk

Gemensamt för vårt språkarbete är att alla har rätt att få uttrycka sig och bli lyssnade på. För att möjliggöra detta vill vi bädda för berättandet.

En berättelse lever bara vidare om vi har någon att berätta den för. Vi vill organisera för att ge barnen möjligheter att dela sina berättelser med andra på många olika sätt, med andra barn och vuxna. Vi vill organisera för att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Demokrati

I en samarbetsallians mellan barn, familjer och pedagoger undersöker, bygger- och lever vi upp till våra värden. Vi fostrar varandra till att vara en del av samhället och världen. Genom våra möten och samarbeten skapar vi en gemensam kultur på förskolan, med utgångspunkten att varje barn, familj och vuxen bidrar med sin egen erfarenhet av världen.

Genom att berätta och lyssna på varandra möts vi och vår förståelse för varandra samt oss själva ökar, det är en viktig del i en demokrati.

Lärande miljöer

Vi utformar förskolans miljöer, rum och material för att skapa barns delaktighet och möjliggöra förbindelser mellan olika ämnesområden. Valen av material i miljön skapar en relation till barns intressen, till hemmet, och till världen utanför förskolan.

Vi ställer oss frågor som:

 • Vad signalerar det här rummet?
 • Vad signalerar det här materialet?
 • På vilket sätt är våra olika miljöer och material förbundna till varandra?

Det ska vara möjligt för barnen att få uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt, det vill säga att varje dag kunna välja mellan att bygga, rita, räkna, skriva, se, lyssna, reflektera, skapa, dansa, sjunga, spela, dramatisera och så vidare. 

”Det räcker inte med en vacker pedagogisk genomtänkt miljö. Det måste finnas vuxna med visioner, som är nyfikna att förstå vad det innebär att vara barn i dag, som lyssnar på barnen, som är närvarande och kan utmana barns utforskande och undersökande.”

- Birgitta Kennedy, konsult och utbildare vid Reggio Emilia institutet.

Projekterande arbetssätt, reflektionskultur och pedagogisk dokumentation.

Förskolan har ett tydligt uppdrag och syfte - att låta barn mötas i grupp.

Förskolans projekterande arbetssätt är ett ställningstagande och arbetssätt som vi har valt för att kunna arbeta med barns lärande på ett meningsfullt sätt.

”Projekterande arbetssätt är en process av experimenterande och forskning där barn och pedagoger skapar ett problem innan de söker efter lösningen.”

- Carlina Rinaldi.

Vår reflektionskultur hjälper oss koppla teorier till praktik och praktik till teori som leder till en ökad samsyn bland oss pedagoger. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som möjliggör ett projektinriktat arbetssätt där barnen ska få chans att fördjupa sig i sitt utforskande.

Dokumentationer kan vara i form av filmer, bilder, anteckningar, teckningar som dokumenterar själva processen. När vi läser dokumentationerna tillsammans och lägger till våra tolkningar och synpunkter så att de leder till en utveckling är vi i den pedagogiska dokumentationen.

Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar en relation mellan föräldrar och förskolan som varar flera år framåt.

På Högmora träffar vi föräldrarna bland annat vid:

 • daglig kontakt vid hämtning och lämning
 • informationsmöte för nya föräldrar
 • introduktionssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal
 • föräldramöten
 • traditioner
 • regelbunden information och lärloggar via Unikum.

Maten på förskolan

Vår kock lagar mat från grunden utifrån livsmedelsverkets riktlinjer och med en hög andel ekologiska råvaror för att värna miljön.

Vi strävar efter att:

 • maten ska vara näringsriktigt bra, sett ur ett heldagsperspektiv
 • hålla sockernivån låg.
 • ha väl avvägt fiberinnehåll
 • använda mer fleromättat fett, än mättat.
 • barnen serveras flera olika grönsaker varje dag.
 • baka vårt eget bröd
 • handla ekologiska varor.
 • barn med specialkoster ska få likvärdig kost som övriga barn.
 • barnen serveras varierade måltider.
 • göra måltiden lustfylld, genom att tänka på att variera färg, form, konsistens, smak och doft och goda samtal vid bordet.

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Tromb (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 310 07
Mistral 08-535 310 05
Cyklon 08-535 310 06
Kuling 08-535 310 08
Sirocco 08-535 310 04
Monsun 08-535 310 03
Bris 08-535 310 01
Stiltje 08-535 310 02

Ledning

Besöksadress

Leveransadress

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?