Förskolan Sångfågeln

Förskolan Sångfågeln är en kommunal förskola som ingår i Österleds förskoleområde i Skogås.

Om oss

Förskolan Sångfågeln är en kommunal förskola i Skogås, som är en naturnära förort i Huddinge kommuns östra delar. Närheten till både stad, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan.

Vi utgår alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Utifrån gemensamma teman formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.

Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.

 Vi har en specialpedagog som tillsammans med pedagogerna arbetar för att utveckla verksamheten, så att den passar alla barn oavsett vilka förutsättningar de har.

På förskolan Sångfågeln finns det vuxna och kompisar som lyssnar – här ska man känna sig välkommen och att man är en viktig person. Förskolan är ett ställe där man får leka och ha roligt och samtidigt lära sig och undersöka spännande fenomen. Vi vill att barnen skall känna att förskolan är en plats där de är viktigast!

Lokaler och området

Sångfågeln ligger vid ändhållplatsen för buss 742 i Skogås. Här finns både skog och sjö i närheten. Förskolan omgärdas av en härlig gård med en noga genomtänkt miljö för lek och lärande.

Vi har en fin vattenbana som lockar till lek och utforskande, men även olika lådor/mötesplatser med stimulerande innehåll. Bland annat har vi en matematik- och en restauranglåda. Här finns en möjlighet att bygga och konstruera, undersöka sand och vatten, men även att cykla.

Maten

Vi har en egen kock/kokerska som lagar maten på förskolan. Vi strävar efter en hållbar utveckling. All mat följer Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer och lagas i största möjliga mån från grunden.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varje år har vi fem studiedagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Så här arbetar vi

Leka = lära

Leken är viktig för barn - utan lek stannar livet. Att leka är barnens sätt att lära sig saker, bearbeta olika händelser, pröva olika förmågor och upptäcka världen tillsammans med andra. Vi ger barnen stora möjligheter att leka, både ute och inne!

Tillit och kreativitet

Vi har en tillit till barnets egen förmåga och kompetens. Vi tror att barn KAN och har en nyfikenhet och en inre drivkraft att vilja utvecklas. Vi uppmuntrar barnen i deras lek genom att tillföra material, ge dem spännande utmaningar och locka dem att lära av varandra. På detta sätt stärks barnens självförtroende och de får en tillit till sin egen förmåga: ”Jag duger som jag är och jag kan lära av mina kompisar”.

Mötesplatser som lockar

Både inne och ute har vi skapat stationer med roliga material som vi kallar för mötesplatser. Just nu har vi stationer för bygg & konstruktion, skapande, sand, vatten och matematik. Där kan barnen mötas, leka och utbyta erfarenheter. Mötesplatserna är alltid öppna för barnen, så att de kan inspirera varandra när de vill.

Dokumenterar barnens lärande

På förskolan arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Det innebär att vi observerar och dokumenterar tillsammans med barnen; vilka lekar de leker, vad som intresserar barnen och vad de har för egna teorier och hypoteser. Utifrån dokumentationen kan vi stödja barnen i deras nyfikenhet och utveckling samt utmana dem vidare, samtidigt som vi utvecklar verksamheten så att den blir spännande och kreativ.

Föräldrasamverkan

Inskolning

Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn.

Vi anpassar introduktionen efter varje barn och därför tar introduktionen olika lång tid. För de yngsta barnen tar introduktionen oftast längre tid medan barn som har tidigare erfarenhet av förskola, oftast behöver lite kortare tid för att känna sig trygga. Ibland har vi även gruppintroduktioner för flera barn och familjer samtidigt.

Introduktionen syftar till att barn och familjer skall lära känna förskolans verksamhet i lugn takt.

Nära kontakt med hemmen

Vi vill att föräldrarna ska vara delaktiga och bjuder bland annat in till drop in-fika, familjepicknick och föräldramöten.

En del av den dokumentation vi använder, sätter vi upp både på anslagstavlor och ute på avdelningarna i anslutning till våra mötesplatser. Där kan man se vad som händer på dagarna och vad barnen är upptagna av just nu. Vi gör också bildspel som vi visar i särskilda fotoramar.

I våra månadsbrev beskriver vi verksamheten, både utifrån det vi har gjort och vad som kommer att hända framöver. Föräldrar är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter och vår ambition är att alla ska känna sig välkomna och ha en god insyn i Sångfågelns verksamhet.

Kontakta oss

Avdelningar

Yngre barn 08-535 349 32/26
Äldre barn 08-535 349 25/35

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?