Förskolan Skytten

Förskolan Skytten är en kommunal förskola som ingår i Skogås förskoleområde.

Om oss

Förskolan Skytten är en kommunal förskola i ett lugnt radhusområde. Trakten omkring är naturskön med skogar och sjöar och på gångavstånd ligger även flera parklekar samt ett bibliotek. Vi har idag fyra avdelningar. Det finns två ateljéer, två lekhallar och ett vattenrum. Ute finns en härligt stor kuperad gård som vi använder dagligen. Vi strävar efter att ha en förskollärare på varje avdelning som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd, samt har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är ekologiska och vi serverar frukt och grönsaker varje dag.  Maten vi serverar är varierad och näringsriktig.

Vi har en lokalvårdare som städar förskolan varje dag.

Vi vill se det glada, nyfikna och trygga barnet.

När ett barn börjar på Skyttens förskola har vi en introduktionsperiod där även föräldrarna deltar. Det är viktigt för oss att både barn och förälder känner sig välkomna på förskolan.

Barnen får tillsammans med varandra och pedagogerna utveckla sin kompetens och kunskap, stärka sin självständighet i olika temaarbeten, men även i den vardagliga situationen. Vi låter barnen prova nya saker och det är härligt att se dem växa med uppgiften.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

På förskolan arbetar vi med olika teman som har språk och matematik som gemensam nämnare. I våra två ateljéer får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och kreativitet. Där får de experimentera med olika material och tekniker. I vårt vattenrum får barnen utforska vatten på olika sätt. Vi dokumenterar barnens lärande kontinuerligt för att både föräldrar och barnet ska kunna följa sin utveckling. Vi vill stärka barnets självkänsla och ge möjlighet att skapa sig en egen identitet.

Våra olika kulturella bakgrunder är en tillgång för förskolan, där vi både lär oss av varandra och respekterar varandra. Det är också viktigt att barnen känner att de kan vara med och påverka. Genom att ge dem ökat ansvar utifrån mognad får de vara med och lägga upp dagen och välja vilka aktiviteter som de vill arbeta med. Här kommer även jämställdheten in, att flickor och pojkar inte styrs in i roller utan själva får välja efter sina intressen.

Många faktorer påverkar barnens hälsa och vi ser till att ha en bra balans mellan aktivitet och vila. Vi uppmuntrar till rörelse, antingen inne i våra lekhallar eller ute i kuperad terräng bland stock och sten.

För att skapa en vi-känsla på förskolan som inte begränsas till den egna gruppen samarbetar vi mellan avdelningarna och har bland annat en gemensam sångsamling.

De styrdokument vi arbetar efter är bland andra Läroplan för förskola (Lpfö-98, reviderad 10), Huddinge kommuns mål och budget, vår egna arbetsplan, hygienpolicy och plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att hålla pedagogerna uppdaterade på ny forskning om barns utveckling och lärande, kompetensinventerar och kompetensutvecklar vi kontinuerligt.

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, om möjligt stänger vi då förskolan 15.45 så att all personal kan vara med. Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Föräldrasamverkan

Vi tror på en öppen dialog och nära kontakt med familjerna, eftersom en förutsättning för barnets trygghet är att både föräldrar och barn trivs. Vi skriver månadsbrev om vad som händer på förskolan och alla barn har varje år ett utvecklingssamtal. Vi har årliga föräldramöten, bjuder in till drop-inträffar och på våren har vi en gårdsfest med barn och föräldrar. Du som förälder kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.

Kontakta oss

Telefon

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?