Förskolan Storken

Förskolan Storken är en kommunal förskola med fyra avdelningar.

Om oss

Förskolan Storken är en kommunal förskola med fyra avdelningar.

På Studievägen 45 hittar du förskolan Storken. Fritt från genomfartstrafik och med en härligt stor angränsande gräsplan, skogen inpå knuten och nära till parker.

Förskolan har fyra avdelningar. Lokalerna är stora och ljusa. Vi har ett förskolebibliotek där vi arbetar med språk utifrån sagans värld, spelar teater och spelar spel. Det finns böcker, digitala verktyg och material för alla barn i olika åldrar.

Vi strävar efter att ha minst en förskollärare på varje avdelning som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd, samt har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är ekologiska och vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Vi strävar efter att maten vi serverar ska vara näringsrikt balanserad och lagad från grunden. Våra lokaler städas varje dag.

På vår förskola utgår vi ifrån att alla barn kan. Inomhusmiljön är anpassad så att barnen själva kan nå eller visa vilket material de vill ha, det finns mycket att välja på och vi tror på att ge dem så allsidig stimulans som möjligt i deras utveckling.

Leken är viktig och får stort utrymme. Där tränar barnen sin sociala kompetens och får träna på att kommunicera, visa hänsyn och hantera konflikter.

Vi arbetar utifrån Barnkonventionen och alla barns lika värde.

Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, om möjligt stänger vi då 15.45 så att all personal kan vara med. Personalen arbetar då bland annat med utveckling, planering och uppföljning.

Alla förskolor i Huddinge kommun har fem studiedagar per år. Studiedagar är till för att hela personalgruppen, under dagtid, ska få möjlighet att arbeta med exempelvis kompetensutveckling, utvärdering, planering, organisation och samarbetsfrågor.

Under studiedagar är den ordinarie verksamheten stängd. Verksamheten ansvarar då för att de barn som behöver omsorg erbjuds detta i form av ersättningsverksamhet.

Så här arbetar vi

På Storkens förskola lär vi barnen om vikten av att värna om vår miljö. Vi återvinner så mycket som möjligt genom kretslopp och kompostering. Varje avdelning har sin egen återvinningsstation där barnen är aktiva och hjälps åt, vi har egna komposter där överbliven mat kastas. Kompostjorden används sedan till våra odlingar och rabatter på gården. På hösten skördar vi våra grönsaker och har en skördefest tillsammans med barnen. I den mån det går köper vi in miljömärkta material, livsmedel och tjänster.

Att arbeta för en god hälsa är en av grundpelarna på vår förskola. Vi rör oss mycket då det är bra för hälsan, samtidigt som barnen får träna sin grovmotorik.

Vi går ofta till skogen för att uppleva årstider och vad naturen har att erbjuda. Tillsammans utforskar vi våra omgivningar, pratar om allemansrätten och hur man förhåller sig till djur och natur. Vi samlar mycket material ute som sedan används i den skapande verksamheten. Varje dag får barnen tillfällen till inlärning. Allt efter mognad får de pröva på olika material för kreativt skapande, till exempel olika slags lera och färger.

I sagans värld möter barnen olika matematiska begrepp. Även i bygglek möter barnen matematik, men också teknik. För att utveckla barnens språk, deras fantasi och förmåga att agera arbetar vi mycket med både drama och sagor. Sång är ett annat sätt att utveckla språket och sjunger, det gör vi på förskolan varje dag. Vi arbetar med TAKK, tecken som stöd och bildstöd, detta för att förtydliga språk och aktiviteter.

De styrdokument som vi arbetar efter är bland annat Läroplan för förskola, (Lpfö-98) kommunens mål och budget, vår egna arbetsplan, hygienpolicy och plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Föräldrasamverkan

Som förälder ska man känna sig trygg att lämna sitt barn på förskolan. Vi tror på delaktighet, kommunikation och insyn i verksamheten.

Vi skriver lärloggar i Unikum där ni som föräldrar kan följa med i vad vi har gjort och vad vi planerar framåt.

Vi bjuder in till föräldramöten, drop-in-möten och utvecklingssamtal

Du som förälder kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.

Kontakta oss

Telefon

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?