Jämför grundskolor

Innan du ansöker om skola för ditt barn kan du jämföra de skolor du är intresserad av. Du kan jämföra resultat från elevenkäter, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen med mera. 

Gör så här:

  1. Välj kommundel och organisationsform (kommunal eller fristående) och klicka på Filtrera. Listan över grundskolor uppdateras.
  2. Kryssa för de skolor du vill jämföra och klicka på fliken Mina val längst ner i mitten på sidan. Ett fält med dina val visas.
  3. Klicka på knappen Jämför. En ny sida med information om skolorna visas.

Annerstaskolan

Annerstaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Balingsnässkolan

Balingsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Edboskolan

Edboskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Trångsund.

Visa jämförlistan

Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola för årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Hörningsnässkolan

Hörningsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen, nära Huddinge centrum.

Visa jämförlistan

Innovitaskolan Segeltorp

Innovitaskolan är en fristående skola med integrerad förskola. Skolan har årskurserna F-5 och ligger i Segeltorp.

Visa jämförlistan

Kräpplaskolan

Kräpplaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Kungsklippeskolan

Kungsklippeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Källbrinksskolan

Källbrinksskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Kästaskolan

Kästaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Långsjöskolan

Långsjöskolan är en kommunal skola som ska byggas i Segeltorp, som tillsvidare har verksamhet i Segeltorpsskolans lokaler.

Visa jämförlistan

Skogskällan

Skogskällan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Snättringeskolan

Snättringeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Solfagraskolan

Solfagraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Stenmoskolan

Stenmoskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Stensängsskolan

Stensängsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-5 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Tomtbergaskolan

Tomtbergaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Utsäljeskolan

Utsäljeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Segeltorp. I skolan finns även en anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för elever i samma åldrar.

Visa jämförlistan

Vistaskolan

Vistaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Visättraskolan

Visättraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Vårbackaskolan

Vårbackaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Vårby Gård.

Visa jämförlistan

Vårbyskolan

Vårbyskolan är en kommunal skola med årskurserna 4-9 som ligger i Vårby gård.

Visa jämförlistan

Ängsnässkolan

Ängsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna 4-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta, nära Huddinge centrum.

Visa jämförlistan