Skolplikt och ledighet

I Sverige har barn skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikt betyder både att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan.

Skolplikten påverkar barns möjlighet att få ledigt från skolan under terminerna.  

Skolplikten i Sverige

Det här innebär skolplikten:

  • Barn måste gå i skolan från höstterminen det år barnet fyller 6 år och börjar i förskoleklass till barnet gått ut årskurs 9. 
  • Barn har rätt till kostnadsfri undervisning i grundskolan.
  • Barn måste vara närvarande på alla lektioner som är schemalagda.
  • Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan.  

Ledighet och undantag från skolplikt

Om du vill att ditt barn ska få ledigt under terminen måste du ansöka om det.

Börja och sluta senare eller tidigare

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att ditt barn får skjuta upp skolstarten ett år, eller att barnet får börja i skolan  tidigare. 

Utlandsvistelse och skolplikt

Om ditt barn ska vara utomlands en längre period kan du ansöka om att få fullgöra skolplikten på annat sätt, eller att den ska upphöra tillfälligt. 

Uppdaterad 30 mars 2023

Var informationen till din hjälp?