Idrottsutbildningar (NIU)

Om du vill kombinera gymnasiestudier med elitidrott finns tre gymnasieskolor med nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i Huddinge.

NIU är en nationellt kvalitetssäkrad idrottsutbildning som är godkänd både av Skolverket och ett idrottsförbund. 

NIU finns på tre skolor i Huddinge:

Huddingegymnasiet  (ishockey, fotboll och friidrott)

Sjödalsgymnasiet (cykel och styrkelyft)

Sågbäcksgymnasiet (ishockey och fotboll)

Ansöka till NIU

När du ansöker till en NIU-utbildning behöver du ansöka i två steg: Du ansöker först till idrottsutagningen och därefter ansöker du som vanligt till ett av skolans nationella program. Det innebär att om du söker till en NIU-utbildning kan du få besked om att du är antagen till den specifika sporten, men det krävs att du även blir antagen till det nationella programmet för att du ska antas till programmet. 

Kontakta den skola som har NIU-utbildningen för att få veta hur du ansöker till idrottsuttagningen. 

Gymnasieantagningen (gymnasieantagninge.storsthlm.se)

Antagningen till NIU är inte riksrekryterande

  • Antagningen till NIU är inte riksrekryterande. Det betyder att du som inte bor på den ort där utbildningen ges blir antagen i andra hand om det finns plats över.
  • Huddinge kommun samarbetar med gymnasieregion Stockholm (Stockholms län och Håbo kommun) för de nationella programmen. Det betyder att alla som bor inom regeionen kan ansöka om nationella gymnasieutbildningar och bli antagna på lika villkor.
  • För att du ska bli förstahandsantagen till en NIU-utbildning utanför gymnasieregion Stockholm krävs att programmet inte erbjuds i hemkommunen eller inom gymnasieregion Stockholm. Det är alltså programmet som styr om du som elev blir antagen i första eller i andra hand, inte idrotten. 
  • Huddinge kommun tecknar inte individuella samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar.

Uppdaterad 26 maj 2023

Var informationen till din hjälp?