Studera utomlands

Du som går på gymnasiet och är skriven i Huddinge kommun kan ansöka om att studera utomlands för din skolpeng.

Regler för att flytta skolpeng utomlands

  • Du är mellan 16 och 20 år. 
  • Du är folkbordförd i Huddinge kommun.
  • Du har en vårdnadshavare som också är folkbokförd i Huddinge och som bor i Huddinge den tid du studerar utomlands. 
  • Studierna utomlands får inte innebära förlängd studietid. Den totala studietiden får inte blir längre än tre år.

Riktlinjer för att flytta programpeng vid studier utomlands

Så ansöker du 

Du ansöker genom att skriva ett brev. 

 Din ansökan ska innehålla

  • ett brev från dig själv eller din vårdnadshavare
  • ett antagningsbesked från utlandsskolan
  • en studieplan för studierna utomlands
  • en studieplan och ett intyg från din ordinarie skola.

Du behöver ansöka senast 31 maj för efterföljande läsår.

Du skickar ansökan till:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Kostnader för utlandsstudier

Du kan få skolpeng för högst ett års studier utomlands under årskurs 2. Undantagsvis kan du få skolpeng under årskurs 1 och 3.

Om kostnaden för utbildningen är högre än skolpengen för motsvarande utbildning i Huddinge kommun får du själv stå för merkostnaden. 

Svenska utlandsskolor

På Skolverkets webbplats hittar du information om de svenska utlandsskolorna. Du kan också läsa om vilka möjligheter som finns att studera eller praktisera i ett annat land.

Plugga eller gör praktik utomlands (skolverket.se)

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?