Fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar

Så här fördelas tiderna i kommunens idrottsanläggningar.

Vad innebär fördelnings­principerna?

  • Fördelningsprinciperna ska vara generella och gälla alla idrotter och föreningar.

  • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) samt för personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när tider fördelas.

  • Fördelningen av tider ska vara jämställd.

  • Alla matchtider, tävlingstider och träningstider till seniorer i högsta serie och spontanidrottstider ska fördelas innan träningstiderna för ungdomarna fördelas.

  • Fördelning av tider gäller under fastställd säsong.

Innan fördelningen görs läggs tider för följande in:

  • Ledarledda idrottsaktiviteter utan krav på regelbunden närvaro, medlemskap eller prestation för barn och ungdomar.

  • Verksamheter för personer med funktionsnedsättning som behöver extra stöd.

  • Särskilt avsatta tider för allmänheten.

  • Kommunens mötesplatser för unga.

  • Särskilt avsatta tider för matchspel i de idrotter det tillämpas. Detta sker i samråd med specialidrottsförbund.

I anläggningar med särskild inriktning har vissa idrotter företräde. Tillämpning av fördelningsprinciperna sker under respektive idrotts säsong.

Seniorverksamhet

Seniorer, 21 år och äldre, tilldelas främst tider från klockan 21.00. Vissa undantag för elitverksamhet kan förekomma. Fördelning av tid för elitverksamhet sker med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i samråd med förvaltningen. 

För seniorer i lagidrott baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet kommande säsong enligt följande:

Innebandy
Serie Tid per vecka
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien 420 minuter
Division 1 360 minuter
Division 2 240 minuter
Division 3 och 4 120 minuter
Division 5, lägsta serien 60 minuter
Handboll
Serie Tid per vecka
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien 420 minuter
Division 1 360 minuter
Division 2 240 minuter
Division 3 och 4 120 minuter
Division 5, lägsta serien 60 minuter
Basket
Serie Tid per vecka
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Division 1 420 minuter
Division 2 360 minuter
Division 3 och 4 120 minuter
Division 5, lägsta serien 60 minuter
Fotboll
Serie Tid per vecka
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien 420 minuter
Division 1 360 minuter
Division 2 240 minuter
Division 3 och 4 180 minuter
Division 5 och 6 120 minuter
Division 7, lägsta serien 60 minuter
Ishochey, herr
Serie Tid per vecka
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien 420 minuter
Division 1 360 minuter
Division 2 240 minuter
Division 3 och 4 120 minuter
Division 5, lägsta serien 60 minuter
Ishockey, dam
Serie Tid per vecka
Oberoende av serie I dialog med förvaltningen

För samtliga kategorier gäller att tid inte tilldelas motions-, veteran- eller trimgrupper.

Reservlag tilldelas 60 minuter i veckan.

Individuella idrotter

För seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrottsförutsättningar i samråd med förvaltningen.

Barn och unga 7-20 år

För barn och ungdomar fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter under året, enligt den redovisning som sker för det kommunala aktivitetsstödet (Apn). Tiden fördelas sedan proportionerligt till respektive förening.

Nya idrotter och föreningar

Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tid för en första säsong ges till ny förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar säsongen innan.

Fördelningen av tider ska primärt ske i föreningens närområde, som definieras av förvaltningen.

Uppdaterad 13 februari 2024

Var informationen till din hjälp?