Fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar

Såhär fördelas tiderna i kommunens idrottsanläggningar.

Vad innebär fördelningsprinciperna?

 • Fördelningsprinciperna ska vara generella och gälla alla idrotter och föreningar

 • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) samt för personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när tider fördelas

 • Fördelningen av tider ska vara jämställd

 • Alla matchtider, tävlingstider och träningstider till seniorer i högsta serie och spontanidrottstider ska fördelas innan träningstiderna för ungdomarna fördelas

 • Fördelning av tider gäller under fastställd säsong

Innan fördelningen görs läggs tider för följande in:

 • Ledarledda idrottsaktiviteter utan krav på regelbunden närvaro, medlemskap eller prestation för barn och ungdomar

 • Verksamheter för personer med funktionsnedsättning som behöver extra stöd

 • Särskilt avsatta tider för allmänheten

 • Kommunens mötesplatser för unga

 • Särskilt avsatta tider för matchspel i de idrotter det tillämpas. Detta sker i samråd med specialidrottsförbund

I de anläggningarna med särskild inriktning har vissa idrotter företräde. Tillämpning av fördelningsprinciperna sker under respektive idrotts säsong.

Seniorverksamhet

Seniorer, 21 år och äldre, tilldelas främst tider från klockan 21.00. Vissa undantag för elitverksamhet kan förekomma. Fördelning av tid för elitverksamhet sker med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i samråd med förvaltningen. 

För seniorer i lagidrott baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet kommande säsong enligt följande:

Innebandy 

 
Högsta serien

I dialog med förvaltningen

Näst högsta serien  

420 min/vecka

Div 1

360 min/vecka

Div 2  240 min/vecka
Div 3-4   120 min/vecka
Div 5- lägsta serien 60 min/vecka

Handboll

 
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien   

420 min/vecka

Div 1 360 min/vecka
Div 2 240 min/vecka
Div 3-4   120 min/vecka
Div 5 - lägsta serien 60 min/vecka

Basket

 
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Div 1              420 min/vecka
Div 2             

360 min/vecka

Div 3-4 120 min/vecka
Div 5 – lägsta serien 60 min/vecka

Fotboll

 
Högsta serien

I dialog med förvaltningen

Näst högsta serien  

420 min/vecka

Div 1 360 min/vecka
Div 2 240 min/vecka
Div 3-4 180 min/vecka
Div 5-6          120 min/vecka
Div 7 – lägsta serien  60 min/vecka

Ishockey herr

 
Högsta serien I dialog med förvaltningen
Näst högsta serien 420 min/vecka
Div 1 360 min/vecka
Div 2

240 min/vecka

Div 3-4 120 min/vecka
Div 5- lägsta serien 60 min/vecka

Ishockey dam

 

I dialog med förvaltningen

 

För samtliga kategorier gäller att tid inte tilldelas motions, veteran eller trimgrupper.

Reservlag tilldelas 60 minuter i veckan.

Individuella idrotter

För seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrottsförutsättningar i samråd med förvaltningen.

Barn och unga 7-20 år

För barn och ungdomar fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter under året, enligt den redovisning som sker för det kommunala aktivitetsstödet (Apn).

 • 7-12 år berättigade till 2 träningstillfällen/vecka

 • 13-20 år berättigade till 3 träningstillfällen/vecka

Tiden fördelas sedan proportionerligt till respektive förening.

Nya idrotter och föreningar

Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tid för en första säsong ges till ny förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar säsongen innan.

Fördelningen av tider ska primärt ske i föreningens närområde, som definieras av förvaltningen.

Uppdaterad 18 april 2019

Var informationen till din hjälp?