Taxor och avgifter

Om taxor och avgifter

Här listar vi avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.

Villkor taxor och avgifter

  • För kommersiella arrangemang tecknas särskilt avtal.
  • För ej avbokad tid debiteras en avgift motsvarande normaltaxa. Företag, föreningar och privatpersoner från andra kommuner debiteras företagstaxa för ej avbokad tid.
  • Avbokning ska ske senast två arbetsdagar innan aktuell bokning. För festlokaler gäller tio arbetsdagar. 

Fakturering taxor och avgifter

Du faktureras månadsvis, om annat önskas mejla fritid@huddinge.se.

För kännedom:

  • Vissa taxor, till exempel representationslag, är beräknade utifrån en procentuell taxa beroende av antal seniorer/juniorer
  • För de individuella idrotterna läggs taxa utifrån den procentuella andelen vuxna aktiva medlemmar i föreningen som är 21 år och äldre

Kontakt fakturafrågor

För mer information eller frågor om faktureringen mejla fritid@huddinge.se. Vi besvarar ditt mejl inom två veckor.


Taxor och avgifter

 

Anläggning

Kategori 1. Förenings-taxa kr/tim.

Kategori 2. Normaltaxa 
kr/tim.

Kategori 3. Företags-taxa kr/tim

Sporthall/
friidrottsytor
200 400 600
Gymnastiksal 100 200 300
Motionsrum 80 160 240
Omklädningsrum 60 120 180
Ishall 300 1000 1500
Bandybana 300 1200 1800
Gräsplan 300 600 900
Konstgräs 11 210 420 630
Konstgräs 7 150 300 450
Konstgräs 5 100 200 300
Grusplan/
agilityplan
150 300 450
Friidrottsarena 300 1400 2100
Aula, Huddinge-gymnasiet 300 1000 1500
Aula, övriga  210  420  630

Möteslokal, stor 
+ festlokal

175 350 700
Möteslokal, liten (Max 40 pers) + skolsal 100 200 400
Matsal 175 350 700
Scen/loge ute 150 300 450
Simbana 200 400

800

Droppar 75 75

75

Café, utan kontrakt 50 50

50

Kategori.1: Godkända föreningar i Huddinges vuxen/seniorverksamhet (från det året man fyller 21 år). 
Kategori.2: Privatpersoner boende i Huddinge, föreningar i Huddinge (ej godkända, ej allmännyttiga), ej ordinarie säsong (alla åldrar), ej ordinarie verksamhet (alla åldrar).
Kategori. 3: Företag, privatpersoner och skolor från andra kommuner, föreningar från andra kommuner.


Taxor Fleminghallen

 Hallar Föreningar och skolor i Huddinge Föreningar 
och skolor
andra kommuner, samt privatpersoner 
boende i Huddinge
Företag och privatpersoner från andra kommuner
A-hall, kr/tim 400 800 1500
B-hall, kr/tim 300 700 1000
Fleminghallens badmintonbana 160 160 160

Taxor Björnkulla boulehall

Föreningar/privatpersoner boende i Huddinge, 2 tim 30 min/bana

Företag och privatpersoner inte boende i Huddinge, 2 tim 30 min/bana

80 kr

120 kr

8 st banor i hallen. 


Uppdaterad 21 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?