Taxor och avgifter

Här listar vi avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.

Taxor och avgifter

Anläggning Kategori 1A, kr/tim Kategori 1B, kr/tim Kategori 2, kr/tim Kategori 3, kr/tim
Sporthall/
friidrottsytor
0 200 400 800
Gymnastiksal 0 110 220 440
Motionsrum 0 100 200 300
Huddingehallen spinningsal*   600 Ej aktuell Ej aktuell
Omklädningsrum 0 100 200 300
Ishall 0 300 1000 1500
Bandybana 0 300 1200 1800
Gräsplan 0 300 600 900
Konstgräs 11 0 210 420 630
Konstgräs 7 0 150 300 450
Konstgräs 5 0 100 200 300
Grusplan/
agilityplan
0 150 300 300
Friidrottsarena 0 300 1400 2100
Aula, Huddinge-gymnasiet 0 300 1000 1500
Aula, övriga 0 210 420 800

Möteslokal, stor 
+ festlokal

0 175 350 800
Möteslokal, liten (Max 40 pers) + skolsal 0 100 200 400
Matsal 0 175 350 800
Scen/loge ute 0 150 300 450
Simbana/2 banor 0 200 400

600

Droppar 75 75 75

75

Kafé, utan kontrakt 0 50 50

50

* Vid bokning av spinningsal tillkommer hyra av instruktör. Spinningsal och motionsrum kan endast nyttas av Huddinges föreningsliv.

Kategori 1:

Godkända föreningar i Huddinges vuxen/seniorverksamhet (från det året man fyller 21 år). 

Kategori 2:

Privatpersoner boende i Huddinge, föreningar i Huddinge (ej godkända, ej allmännyttiga), ej ordinarie säsong (alla åldrar), ej ordinarie verksamhet (alla åldrar).

Kategori 3:

Företag, privatpersoner och skolor från andra kommuner, föreningar från andra kommuner.

Taxor Flemingsberg

 Hallar Föreningar och skolor i Huddinge, kr/tim Föreningar 
och skolor
andra kommuner samt privatpersoner 
boende i Huddinge, kr/tim
Företag och privatpersoner från andra kommuner, kr/tim
A-hall 400 800 1500
B-hall 300 700 1000
Fleminghallen, badmintonbana 160 160 160
Fleminghallen, danssal 200 400 700
Fleminghallen, motionsrum 200 400 700

Taxor Björnkulla boulehall

Föreningar/privatpersoner boende i Huddinge, 2,5 tim/bana

Företag och privatpersoner inte boende i Huddinge, 2,5 tim/bana

80 kr

120 kr

Det finns 8 st banor i hallen.

Övriga taxor och avgifter

Tjänst

Pris

Vaktmästartjänst vid arrangemang, utöver normalläge 500 kronor
Vaktmästartjänst inklusive maskinarbete (till exempel traktor) 850 kronor
Vaktmästartjänst att flytta mål, från en fotbollsplan till en annan plan 350 kronor per mål
Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg utomhus 3000 kronor per gång
Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg inomhus 1000 kronor per gång
Ej korrekt lämnat av kund, öppen ytterdörr, fönster eller tänd belysning 300 kronor per gång
Larmutryckning Faktisk kostnad
Otillräcklig städning, medför extra städkostnader för den som bokat 500 kronor
Utebliven nyttjande av idrottsanläggning, så kallad No Show debiteras normaltaxa, förutom vid bokningar vid fulltaxa - då faktureras bokad kostnad se respektive taxa
Extra utryckning för inpassering vid förlagd droppe eller nyckel 200 kronor per gång

Uppdaterad 6 mars 2024

Var informationen till din hjälp?