Taxor och avgifter

Här listar vi avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.

Uppdaterad 4 januari 2022

Var informationen till din hjälp?