Drejarparken

Bild på lekplats med gungor, gungbräda och rutschkana.

Lekplatsen är placerad mitt i ett bostadsområde med radhus och villor omkring sig, vilket bidrar till att platsen upplevs som lugn och skyddad. Den gränsar till en inhägnad fotbollsplan och runt om är en klippt gräskulle. Vid lekplatsen finns också ett skogsparti där barnen kan leka. Det finns bänkar för den som vill sitta ner. Förbi lekplatsen passerar en belyst gång- och cykelväg och lokalgator med lite trafik.

Lekutrustning

Lekplatsen passar främst för yngre barn. Lekutrustningen består av sandytor för olika typer av lekar, en mindre klätterställning, gungdjur, gungbräda samt gungor. Utöver utrustningen finns även ett litet lusthus.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad då största delen av ytorna består av sand med lekredskap placerade i sanden.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Drejarvägen 3A.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?