Drejarparken

Vi planerar en upprustning av Drejarparken under 2022. Den nya utformningen ger en sammanhållen park som tar vara på platsens möjligheter.

Vad händer nu?

Fram till 30 september 2021 kunde man tycka till om förslaget om upprustning av Drejarparken. Nu går vi igenom alla synpunkter.

Vad gör vi?

Dagens lekplats förnyas med olika spännande lekmöjligheter.

Drejarparken ska rustas upp med ny utformning och lekutrustning. Lekplatsen ska få fler aktiviteter och nya lekmöjligheter. Det nya förslaget visar en mer sammanhållen park som tar vara på platsens möjligheter.

I förslaget erbjuder parken både naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler.

Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.

Förslag: Upprustningen av Drejarparken (pdf)

Förslag som visar hur Drejarparken kan rustas upp. Skiss.

Tidsplan

Upprustningen påbörjas 2023.

Parken idag

Bild på lekplats med gungor, gungbräda och rutschkana.

Lekplatsen 

Lekplatsen passar främst för yngre barn. Lekutrustningen består av sandytor för olika typer av lekar, en mindre klätterställning, gungdjur, gungbräda samt gungor. Utöver utrustningen finns även ett litet lusthus.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad då största delen av ytorna består av sand med lekredskap placerade i sanden.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Drejarvägen 3A i Segeltorp.

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?