Honungsparken

Klätterställning i Honungsparken.

Honungsparken ligger i Glömsta.

Parken

Det är en större park som är tänkt för lek, sport och vila. Det finns gräsyta och en öppen dagvattenbäck. Parken är belyst och det finns ett cykelställ vid den östra ingången. Det finns bänkar och picknickbord.

Lekplatsen

Honungsparken passar för barn i olika åldrar. Lekplatsen har bondgårdstema och mycket är gjort i trä. Här finns gungdjur, klätterställningar med rutschkanor och klätternät, gungor, lek-torn, sandlåda med bakbord samt träskulpturer i form av djur och traktorer.

Just nu är lekdjuren i verkstaden

Lekplatsens djur i trä har inte rymt, de är i vår verkstad och blir fina. Om några veckor kommer de att vara tillbaka igen.

Tillgänglighet

I stora delar av Honungsparken består markmaterialet av stenmjöl som är framkomligt bland annat med rullstol. Lekytorna kan vara svåra att nå eftersom de är omgivna av sarger. Lekytorna har barkflis som markmaterial.

Hitta hit

Lekplatsen och parken ligger på Vistavägen 26.

Uppdaterad 7 juli 2021

Var informationen till din hjälp?