Nytorps mosse

Vi rustar upp Nytorps mosse. Parken får bland annat utökad hinderbana, större utegym, ny lekutrustning och mycket mer.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Upprustningen av parken är påbörjad.

Vad gör vi?

Vi rustar upp Nytorps mosse under 2022. Parken får bland annat utökad hinderbana, större utegym, klätterblock, en liten pumptracks-bana och konstobjekt.

Vi bygger Huddinges första trafiklek och cykelpark där barnen kan träna på cykling och trafikregler.

I samband med att den befintliga lekplatsen rustas upp får den mer lekyta och ny lekutrustning.

Växtlighet och våtmark

Våtmarken får ytterligare träspänger, pedagogisk skyltning och sittplatser.

På mossen planterar vi träd och blommande och fruktsättande buskar för att stärka den biologiska mångfalden bland flora och fauna.

Tidsplan

Byggstart december 2021.
Planerad att vara klar till juni 2022.

Parken idag

Bild över ramper och gungor.

Parken är en stor naturpark som innehåller ängar, buskar, våtmark och höga träd. Runt parken går en belyst promenadslinga och det finns boulebanor. Vid Nytorps mosse IP, finns en 11-mannaplan med konstgräs samt hinderbana och utegym med olika träningsredskap. 

Läs mer om hinderbana och utegym

Lekplatsen

Lekplatsen är i hög grad avsedd för olika åldersgrupper, här finns mycket lekutrustning av stor variation. Det finns gungor, klätterställning för yngre barn, snurredskap och sandlåda med bakbord.

Det finns även en skateramp och en cykelrampbana.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är i viss mån tillgänglighetsanpassad. Det finns gummimattor som underlag under lekutrustningen och grusgångar som är framkomliga. Dock kan vissa kanter försvåra en del passager. 

Hitta  hit

Lekplatsen ligger på Kvartettvägen 8.

Uppdaterad 22 december 2021

Var informationen till din hjälp?