Nytorps mosse

Bild över ramper och gungor.

Parken är en stor naturpark som innehåller ängar, buskar, våtmark och höga träd. Runt parken går en belyst promenadslinga och det finns boulebanor. Vid Nytorps mosse IP, finns en 11-mannaplan med konstgräs samt hinderbana och utegym med olika träningsredskap. 

Läs mer om hinderbana och utegym

Lekplatsen

Lekplatsen är i hög grad avsedd för olika åldersgrupper, här finns mycket lekutrustning av stor variation. Det finns gungor, klätterställning för yngre barn, snurredskap och sandlåda med bakbord.

Det finns även en skateramp och en cykelrampbana.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är i viss mån tillgänglighetsanpassad. Det finns gummimattor som underlag under lekutrustningen och grusgångar som är framkomliga. Dock kan vissa kanter försvåra en del passager. 

Hitta  hit

Lekplatsen ligger på Kvartettvägen 8.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?