Palissadparken

Palissadparken ligger i ett flerbostadshusområde i Segeltorp. Den är utformad i terrasser och ligger skyddad i en skogsslänt. Granar bildar en ram runt lekplatsen tillsammans med höga träpalissader i olika färger. För den som vill sitta ner finns bänkar och bord.

Rävskulptur av trä.

Lekplatsen

Lekplatsen passar för barn i olika åldersgupper. På lekplatsen finns en liten bambuskog och olika träskulpturer i form av björn, räv och bäver. Här finns rutschkana, sandlåda med baksand, balansobjekt, gungbräda, hängmatta, gunga och lekhus.

I anslutning till platsen finns även en konstgräsplan med fotbollsmål.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad med asfalterade gång- och cykelvägar. Det finns också färgglada detaljer som hjälp för synskadade. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Hövdingevägen 13 i Segeltorp.

Uppdaterad 13 september 2023

Var informationen till din hjälp?