Skeppsmyreparken

Skeppsvrak med klätterlek och ett gungdjur.

Parken

Den stora parken ligger nära Stuvsta centrum och omges av vägar och villor. I parken finns många slingrande gångstråk, öppna gräsytor, boulebanor, streetbasket, lekplats och utegym.

Läs mer om utegymmet

Lekplatsen

Lekplatsen ligger mitt i parken och passar för barn i olika åldrar. Den har temat Vatten och huvudattraktionen på lekplatsen är ett skeppsvrak med rutschkana. Vid vraket finns små gungdjur i form av ett fiskstim, en större sandlåda och gungor. I den andra änden av lekplatsen finns en streetbasketplan och en veckad trasmatta av gummiasfalt i olika färger för olika former av lek.

Utkanten av lekplatsen omringas av en mur av trä med varierande höjder, som både går att sitta och leka på. Det finns även bänkar med bord på plats och belysning inom lekplatsen.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till stor del tillgänglighetsanpassad med undantag för viss yta runt skeppsvraket och gungorna där underlaget består av sand. Rörelsehindrade kan nå lekutrustningen från olika håll och större delen av underlaget består av gummiasfalt.

Toalett

Vid parken finns en offentlig toalett. Den är öppen 06-20. Under sommaren, juni till och med september, är den öppen 06-22.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Norra parkvägen 1

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?