Elever skapar och visar

Elever berättar själva om Huddingegymnasiet. Hur ser en skoldag ut på Huddingegymnasiet? Hur är det att gå på Samhällsvetenskapliga programmet? Hur är det på Naturvetenskapliga programmet? Filmerna är skapade av elever i kursen Digitalt skapande. Kursen är ett individuellt val du kan göra i årskurs 3.

Uppdaterad 20 september 2023

Var informationen till din hjälp?