Delgivning

För att ge invånare möjlighet att komma med synpunkter och ha möjlighet att överklaga ett beslut från en myndighet är myndigheten skyldig att informera om beslutet, att delge beslutet.

Att delges något betyder att det räknas som att man tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Att bekräfta en delgivning innebär att vi får veta att du tagit emot handlingarna. Det betyder inte att du godkänner det som står i handlingarna.

Vanlig delgivning

Vid vanlig delgivning behöver du bekräfta att du tagit emot informationen genom att underteckna ett mottagningskvitto som skickas tillbaka till kommunen.

Förenklad delgivning

Vid förenklad delgivning behöver du inte skicka in något bevis på att du tagit emot en handling som du ska ta del av. Du anses delgiven två veckor efter att delgivningen gjorts.

För att kunna använda delgivning ska du ha fått information om att delgivningssättet kan komma att användas och hur det fungerar, antingen av oss eller vid kontakt med en annan myndighet. 

Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ett ärende pågår. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Särskild delgivning med juridisk person

Särskild delgivning med juridisk person fungerar på samma sätt som förenklad delgivning, och kan användas för att delge registrerade bolag (en juridisk person). Skillnaden är att juridiska personer inte behöver ha fått information om att särskild delgivning kan användas.

Särskild delgivning får ske först efter att vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats, till exempel att ett rekommenderat brev inte hämtats ut.

Rekommenderat brev (REK)

En handling som till exempel ett nämndbeslut och tyngande beslut kan skickas med rekommenderat brev. Handlingen skickas till ditt närmsta postutlämningsställe och du får information om att handlingen finns att hämta där.

Du anses delgiven när du hämtat ut och signerat försändelsen. Om du låter ett bud hämta handlingen anses du ha fått del av handlingen vid den tidpunkt då budet hämtat försändelsen.

Uppdaterad 30 januari 2023

Var informationen till din hjälp?