IKT och digitalisering

Användning av IT i klassrummet är idag en självklarhet i skolan. De digitala hjälpmedlen har som uppgift att utveckla och förhöja lärandet.

Idag finns information ett knapptryck bort, något som påverkar lärandet i allra högsta grad.

Projektorer, Apple tv och iPads

På Källbrinksskolan strävar vi mot att tekniken ska ge oss möjlighet att förändra och omdefiniera lärandet. Det kan handla om att skapa uppgifter och upplägg som tidigare inte varit möjliga i en icke-digitaliserad skola. Vi arbetar med iPads som vårt främsta digitala hjälpmedel. Klassrummen är utrustade med projektorer och Apple tv. Vi använder iTunes U som planeringsverktyg både för att skapa transparens i, och öka tillgängligheten för, lärandet. Vidare arbetar vi i G Suite - där Classroom används som plattform för inlämning av elevarbeten och som yta för den formativa bedömningen i skrift.

Samarbete i realtid

Att arbeta i Google drive ger möjligheter för elever och pedagoger att, i realtid, samarbeta kring olika uppgifter. I driven delar vi också matriser med eleverna, så att de vid flera tillfällen under terminen kan följa utvecklingen i relation till bedömningsaspekter och kunskapskrav.

Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?