Ansök om registrering av lotteri

Ideella föreningar eller trossamfund som är verksamma i Huddinge kommun kan göra en lotteriregistrering för att kunna ordna lotteri i kommunen. En registrering kan göras för högst fem år per gång.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 kan inte kommuner ge tillstånd till lotterier, utan bara registrera lotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

För mer information om Spelinspektionen

Vilka behöver ansöka om registreringslotteri? 

För att kunna registrera er måste ni uppfylla en del villkor och lämplighetskrav som finns angivna i spellagen. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska även vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. 

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar om:

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag, 
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och 
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För mer information om spellagen

Bifoga följande dokument vid ansökan 

För att kunna kontrollera kraven behöver den sökande bifoga följande dokument enligt Spelinspektionen. Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade.

  • Verksamhetsberättelse.
  • Resultat- och balansräkning.
  • Revisionsberättelse.
  • Föreningens stadgar.
  • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier.

Avgift för registrering av lotteri

Det kostar 10 577 kronor att registrera lotteriverksamhet i Huddinge kommun. Arvodet till kontrollant föreslås fastställas till 2,5 procent av lotteriets planerade försäljning, dock högst 6 000 kronor per lotteri.

Ansök om registreringslotteri

Du ansöker enklast om registreringslotteri via vår e-tjänstportal 

Blankett för lotteriredovisning

 

 

 

 

 

Uppdaterad 3 januari 2022

Var informationen till din hjälp?