Natur

Just nu pågår många naturvårdsprojekt i Huddinge för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i Huddinge och för att skydda vår miljö. Huddinges naturområden ska vara tillgängliga för dig som besökare.

Se alla nyheter

HKF 1100, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Huddinges allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. I Huddinges föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats. Här finns bestämmelser om lastning av varor, grävning och buller, containrar, flaggor, skyltar och affischering, högtalarutsändning, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning, camping, hundar och ridning, fyrverkerier (pyrotekniska varor).

Se alla dokument