Flyktingar och nyanlända i Huddinge

Läs om kommunens ansvar för nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar.

Att komma till Sverige och Huddinge som flykting

En person som kommer till Sverige för att söka asyl vänder sig först till Migrationsverket. Först får man komma till ett ankomstboende, där man får bo några dagar. Sedan får man antingen flytta till ett anläggningsboende eller till ett eget boende medan asylansökan utreds.

Under asylprocessen får den asylsökande en dagsersättning från Migrationsverket som ska räcka till det nödvändigaste, som mat, kläder och läkemedel.

Att ansöka om asyl i Sverige (migrationsverket.se)

När man har fått uppehållstillstånd

Den som får uppehållstillstånd har rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige.

En vuxen person som har kommit till Sverige som flykting och fått uppehållstillstånd ska vända sig till Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringen, som ska göra att personen så fort som möjligt lär sig svenska och får ett arbete och en egen försörjning. I normala fall är etableringsperioden två år, och under tiden får man etableringsersättning.

Kommunens ansvar

Huddinge har, liksom landets övriga kommuner, en skyldighet enligt lag att varje år ordna bostäder till nyanlända som är klara med asylprocessen och som har fått ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar för att det finns undervisning i svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering, där man får lära sig hur det svenska samhället fungerar.

Uppdaterad 5 december 2023

Var informationen till din hjälp?