Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos  Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring ger ersättning för:

 • Läkarkostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet - ersätts endast om de skadats i samband med personskada som krävt vård
 • Merkostnader
 • Rehabiliteringskostnader
 • Ersättning vid invaliditet
 • Tekniska hjälpmedel
 • Ersättning för sveda och värk
 • Ersättning för vanprydande ärr
 • Kristerapi
 • Ersättning vid smitta av HIV och hepatit
 • Dödsfall

Försäkringen gäller utan självrisk. Vårdnadshavare eller skadelidande över 18 år anmäler skadan direkt till skaderegleringsfirman.

Blankett för skadeanmälan och information finns på SRF:s webbplats

Försäkringsbrev, kollektiv olycksfallsförsäkring 2021 

Försäkringsperiod: 2021-01-01–2021-12-31.

Uppdaterad 12 april 2021

Var informationen till din hjälp?