Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos  Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Försäkringen som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

För vilka gäller försäkringen?

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan.

Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Vad ersätter försäkringen?

Kommunens olycksfallsförsäkring ger ersättning för

 • läkarkostnader
 • tandskadekostnader
 • resekostnader
 • personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet (ersätts endast om de skadats i samband med personskada som krävt vård)
 • merkostnader
 • rehabiliteringskostnader
 • invaliditet
 • tekniska hjälpmedel
 • sveda och värk
 • vanprydande ärr
 • kristerapi
 • smitta av HIV och hepatit
 • dödsfall.

Försäkringen gäller utan självrisk. Vårdnadshavare eller skadelidande över 18 år anmäler skadan direkt till skaderegleringsfirman.

Försäkringsbrev, kollektiv olycksfallsförsäkring 2024

Försäkringsperiod: 2024-01-01–2024-12-31

När en skada har skett

Anmäl skada hos SRF (srf.se)

Du når även SRF på:

Uppdaterad 9 januari 2024

Var informationen till din hjälp?