Beredningar

Beredningarna fungerar som forum för dialog, samråd och ömsesidig information inom sina respektive ansvarsområden. De fattar inga formella beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?