Förvaltningar

Förvaltningarna stödjer nämnderna i deras uppdrag genom beslutsunderlag och strategisk planering.

Varje förvaltning ansvarar för olika verksamhetsområden och kan stödja fler nämnder. Till exempel är det barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar för och stödjer förskole- och grundskolenämnderna, och miljö- och bygglovsförvaltningen som arbetar för och stödjer bygglovs- och tillsynsnämnden samt natur- och stadsmiljönämnden.

Huddinge kommun har sex förvaltningar.

Uppdaterad 23 november 2023

Var informationen till din hjälp?