Kommunala bolag och förbund

En del av kommunens verksamhet drivs som bolag eller förbund. Varje bolag har en egen styrelse som utses av kommunfullmäktige. Fullmäktige godkänner också bolagsordningar och beslutar om avgifter som bolagen tar ut, till exempel för fjärrvärme.

Uppdaterad 1 november 2023

Var informationen till din hjälp?