Nu ska alla Huddinges elever ut på prao

18-10-10

Prao är åter obligatoriskt på högstadiet efter riksdagsbeslut i maj 2018. I Huddinge ska 1000 elever i år 8 ut på prao under läsåret 2018/2019. Nu behövs massor av praoplatser!

Prao – praktisk arbetslivsorientering – är väldigt populärt bland eleverna, enligt Eva Duse Mirsch som är praosamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon jobbar nu för fullt med att organisera praoverksamheten och se till att skolorna har rutiner för en välfungerande prao och att praon integreras i den vanliga undervisningen.

– Det är efterlängtat av nästan alla elever att detta nu introduceras i alla skolor!

Men prao är inte bara kul och lärorikt för eleverna. För företag och verksamheter i kommunen är det en chans att ge en positiv bild av arbetsplatsen och av arbetslivet i stort.

– I Huddinge har vi valt att lägga all prao i år 8 eftersom det är svårt att hinna med i år 9, berättar Eva Duse Mirsch.

Vilka typer av praoplatser söker ni?
– Vi söker alla slags platser, allt från äldreomsorg, förskola, butiker, verkstäder och restauranger till kontorsarbetsplatser, advokatbyråer, mediabolag och riksdag, säger Eva Duse Mirsch.
– På vissa arbetsplatser kanske man inte kan göra så mycket på egen hand, men då kan man vara med och "jobbskugga", det vill säga få en inblick i hur en verksamhet fungerar, få följa med på möten och helt enkelt få se olika miljöer.

Vad brukar eleverna tycka om praon?
– För många kan det vara lite läskigt och pirrigt innan praon, men oftast kommer de tillbaka till skolan med många viktiga erfarenheter och de utvecklas mycket under dessa veckor. I det efterarbete som görs på skolorna får de också lära sig om varandras praoplatser och får på sätt kunskap om många olika branscher och arbetsmiljöer.

Hur många praoplatser behövs i Huddinge det här läsåret?
– Vi har drygt 1000 elever som ska ut på prao under läsåret 2018/2019 men många kommer också vilja försöka ordna en egen plats, så det är svårt att säga någon siffra. Att söka en egen praoplats är något vi uppmuntrar eftersom det tränar ungdomarna i att själva ta kontakt med arbetsplatser och förbereder dem på att söka jobb i framtiden.

Tror du att det kommer att vara lätt eller svårt att få fram praoplats till alla elever?
– Det kommer bli en utmaning, men min förhoppning är att det kommer gå bra om vi alla hjälps åt att introducera våra ungdomar i arbetslivet. Det gäller alla verksamheter oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet.

Den första praoperioden för Huddinges kommunala skolor startar den 12 november och pågår i två veckor. Praoperioderna är sedan utspridda över hela av läsåret. Sista perioden är 13-24 maj 2019.

Anmäl dig för att ta emot praoelev.

Uppdaterad 10 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?