Omvalsperiod för gymnasievalet 2018

18-04-23

Mellan den 19 april och den 15 maj pågår omvalsperioden för elever som vill ändra sina gymnasieval som de gjorde i första valomgången. Besök gymnasieskolornas informationstillfällen under perioden.

Nu har elever som ska börja i gymnasiet möjlighet att se över sitt gymnasieval inför slutantagningen, som blir klar 2 juli. SEnast den 15 maj ska eventuella omval vara gjorda.

I Huddinge kommun finns fyra kommunala gymnasieskolor med cirka 30 olika program och inriktningar. Du är välkommen att besöka skolorna under omvalsperioden. 

Följande skolor har planerade informationstillfällen: 
  • Sågbäcksgymnasiet, informationskväll, 25 april, kl. 18.00-19.00
  • Huddingegymnasiet, informationskväll, 2 maj, kl. 17.00-19.00 
  • Sjödalsgymnasiet, informationskväll, 3 maj, kl. 17.30-20.00
  • Östra gymnasiet, öppet hus, 4 maj, kl. 13.00-15.00
Du kan också ta kontakt med skolan för att boka ett elevbesök. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på gymnasieval.huddinge.se

Uppdaterad 25 april 2018