Huddinge kommun ska återbetala statsbidraget för likvärdig skola

19-09-04

Nyhet

Skolverket avslår Huddinge kommuns begäran om ändring av beslut. Huddinge kommun blir därmed återbetalningsskyldig av hela statsbidraget för likvärdig skola.

Det var i juli 2019 som Skolverket meddelade att Huddinge kommun blir återbetalningsskyldig av 2018 års statsbidrag för likvärdig skola. Detta då Huddinge kommun redovisat sänkta kostnader per elev under 2018 jämfört med åren 2015-2017, vilket inte är tillåtet om man tagit del av bidraget. Undantaget är om det finns särskilda skäl, något som Huddinge kommun inte hade redovisat.

Då Huddinge kommun kunde härleda de minskade kostnaderna per elev till det ökade mottagandet av nyanlända elever under åren 2015-2017 begärde kommunen en ändring av Skolverkets beslut. Kommunen fick då möjlighet att skicka in ett kompletterande underlag där detta angavs som särskilt skäl.

Underlag ej tillräckligt

Nu meddelar Skolverket att man avslår Huddinge kommuns begäran om ändring. Detta då de har gjort bedömningen att kompletteringen inte är tillräcklig.   

- Det här statsbidraget är komplicerat då vi får reda på hur vi ska redovisa det först efter att det har använts. Under perioden 2015-2017 särredovisade vi inte kostnaderna för elevgruppen nyanlända, något som nu Skolverket kräver. Vi tog fram ett underlag där vi beskrev våra särskilda skäl, men enligt Skolverket är det inte tillräckligt, säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson och fortsätter:         

- Nu behöver vi analysera och ta ställning till hur vi ska hantera det här statsbidraget i fortsättningen. Om vi söker igen så måste förutsättningarna för hur pengarna ska redovisas vara tydliga från början så att vi kan känna oss trygga i att vi gör rätt.

Enligt Skolverkets beslut ska hela statsbidraget på 8,8 miljoner kronor betalas tillbaka.

- Eftersom vi inte visste om Skolverket skulle bevilja eller avslå vår begäran om ändring har vi planerat utifrån att vi ska betala tillbaka statsbidraget, säger Kerstin Andersson.

Uppdaterad 4 september 2019

Var informationen till din hjälp?