Förändring gällande syskonförtur

19-03-25

Nyhet

Vid skolplaceringar får syskonförtur inte gå före elevers rätt att gå i en skola nära hemmet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast, och Huddinge kommun ändrar därmed sina riktlinjer.

När det är fler sökande än platser på en skola finns det olika sätt att göra ett urval för att bedöma vilka barn som ska ha förtur. I första hand försöker vi alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål, men när det inte är möjligt har vi fram till nu tillämpat syskonförtur som den första urvalsgrunden vid skolplaceringar, och därefter principen om relativ närhet.

Nu har dock Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att syskonförtur inte får gå före elevers rätt att gå i en skola nära hemmet. För att undvika lagbrott har Huddinge kommun därför ändrat sina riktlinjer för urvalsprinciper vid skolplaceringar, vilket innebär att principen om relativ närhet nu går före syskonförtur.

- Anledningen till den sena ändringen är att vi har behållit syskonförturen som första urvalsgrund så länge som möjligt för att tillmötesgå vårdnadshavare som har fler än ett barn i grundskola. Detta då vi vet att syskonförtur kan vara en hjälp för flerbarnsfamiljer att få ihop livspusslet. Nu när det finns ett domslut som slår fast att syskonförturen inte får gå före elevers rätt till en skola nära hemmet måste vi dock, enligt lag, ändra våra riktlinjer, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola.

De nya reglerna gäller för de som sökt förskoleklass eller skola med högre årskurser (även kallat stadiumbyte) inför höstterminen 2019. Observera att ändringen inte påverkar inskickade ansökningar och ingen behöver ansöka på nytt.

Mer information om Huddinge kommuns urvalsprinciper för skolplaceringar

Uppdaterad 25 mars 2019

Var informationen till din hjälp?