Förlängd ansökningsperiod för att söka skola

19-03-26

Nyhet

Med anledning av att Huddinge kommun ändrar sina regler för syskonförtur kommer det under perioden 29 mars-14 april vara möjligt för vårdnadshavare att ändra i sina ansökningar utifrån de nya förutsättningarna.

Efter att vi under måndagen gick ut med information om att vi ändrar våra riktlinjer gällande syskonförtur som urvalsprincip vid skolplaceringar har vi fått många frågor och reaktioner från vårdnadshavare som berörs av beslutet.

Då ändringen innebär nya förutsättningar för placeringsprocessen har vi beslutat att förlänga ansökningsperioden för att söka skola. Detta för att möta de vårdnadshavare som önskar söka utifrån de nya reglerna där vi i första hand utgår från principen om relativ närhet.

E-tjänsten kommer därför att vara öppen från 29 mars till och med den 14 april, och under den perioden har du möjlighet att gå in och ändra i din ansökan. Har du ännu inte skickat in en ansökan gör du detta i e-tjänsten under samma period.

OBS! Du behöver inte ändra eller göra en ny ansökan om du:
- är nöjd med din tidigare ansökan.
- har ett barn som är folkbokfört i Huddinge, idag går i åk F-3 och som du vill ska fortsätta på samma skola tillsvidare.
- har ett barn som är folkbokfört i Huddinge och som går i åk 4-9. 


Mer information om att söka skola

Uppdaterad 26 mars 2019

Var informationen till din hjälp?