Huddinge kommun häver avtal med utbildningsanordnaren Institute af Lärande

19-12-19

Nyhet

Under gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 18 december beslutades att Huddinge kommun häver avtalet med leverantören Institute af Lärande. Institute af Lärande bedriver distansbaserad vuxenutbildning.

Bakgrunden till detta beslut

Anledningen till hävningen av avtalet är att Huddinge kommun bedömer att leverantören har stora brister i relation till de Huddingebor som studerar i verksamheten och att de bristerna innebär att leverantören gör sig skyldig till avtalsbrott. Under perioden december 2018 till december 2019 har leverantören uppvisat flera brister i verksamheten som lett till att två skriftliga varningar meddelats och tre formella handlingsplaner upprättats.

Anmälan till Skolinspektion

Institute af Lärande har tillhandahållit utbildning för kommunerna Solna, Upplands Väsby, Huddinge och Nacka. Dessa kommuner har tillsammans gått igenom stickprov från olika kurser och elever som hört till leverantören Institute af Lärande över perioden 2018–2019. Den här genomgången la grunden för en anmälan som skickades in till Skolinspektionen den 5 november 2019.

Skyldighet att tillhandahålla en god utbildning

Huddinge kommun har en skyldighet att säkerställa att alla auktoriserade leverantörer som kommunen skriver avtal med följer skollagen och gällande förordningar. Detta görs bland annat genom regelbundna kontroller av alla leverantörer flera gånger per år med både föranmälda och oanmälda besök.

Uppdaterad 19 december 2019

Var informationen till din hjälp?