Vux Huddinge bäst i Europa på integration

19-11-07

Nyhet

I början av oktober ordnade Erasmus+ en konferens i Nederländerna under namnet Transnational Cooperation Activity (TCA), där temat var: Guidance to the labour market.

Syftet med konferensen var att sammanföra europeiska länder för att utbyta idéer och genom samarbete hitta fler vägar in på arbetsmarknaden. Bland de 60 konferensdeltagarna fanns 20 länder representerade.

Fokus på konferensen var:

  • unga vuxna som varken studerar eller arbetar,

  • vuxna med mild utvecklingsstörning

  • och vuxna som saknar grundläggande färdigheter.

Vux Huddinge blev inbjudna att delta

Universitets- och högskolerådet (UHR) bjöd in Vux Huddinge att delta som representant för Sverige. Vilket var tur eftersom de kammade hem första plats för bästa projektplan!

Projektet som stärker kvinnor med kort skolbakgrund

Projektet heter Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning, kort kallat för Sky-projektet. Syftet med projektet är att erbjuda kvinnor med kort skolbakgrund en individanpassad kurs i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Kursen tar hänsyn till deltagarnas förkunskaper så att de lättare ska kunna uppnå ställda kunskapskrav samtidigt som man jobbar med att höja språkkunskapen genom tydliga sammanhang mellan studier och etablering i samhället. Det gör man med stöd av Sky-teamet som består av två pedagoger, en specialpedagog, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare, en kurator samt en integrationscoach. Arbetssättet har till syfte att stärka elevens självbild och tilltro till den egna förmågan.

Samtidigt bidrar kursupplägget till en större och bredare kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för att möta kvinnor med kort skolbakgrund.

erasmus-sky-2-800x451.jpg

Sabah Göransson, presenterar Vux Huddinges projektidé.

Projektet avslutas i december

Projektet påbörjades i januari i år och kommer att pågå till och med slutet av december 2019. I december ska 16 kvinnliga elever vara klara med sin utbildning och redo att söka sig vidare till en yrkesutbildning. Förhoppningen är att projektet ska permanentas och att en ny grupp ska starta i januari 2020.   

Kan komma att återuppstå i andra format i Europa

Vux Huddinges projektidé var som tidigare nämnt den mest populära hos Erasmus+-juryn, men också bland de andra deltagande länderna. Under konferensen inleddes såtillvida samarbeten med sju andra europeiska länder. Förhoppningen är att dessa kommer att leda till nya projekt inspirerade av Sky-projektet. Efter konferensen har ytterligare tre länder tagit kontakt med Vux Huddinge kring projektidén.

ersmus-sky-1-800x557.jpg

Sabah tillsammans med representanter från de andra europeiska länderna.

En bekräftelse på att vi gör ett utomordentligt bra jobb

- Utmärkelsen vi fick under konferensen är ett kvitto på att vi gör något riktigt bra på Vux Huddinge. Den här målgruppen är sällan i fokus och det faktum att vi stärker kvinnor med kort skolbakgrund verkade alla på konferensen hålla med om är en bra väg att gå. Det är verkligen roligt att så många vill ta efter vår modell och vi ser fram emot att se Sky-projektet växa sig större runtom i Europa, säger Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge.

Läs mer projektet på Eramus+ webbplats. 

Uppdaterad 7 november 2019

Var informationen till din hjälp?