E-tjänsten för att söka skola stängd

20-02-14

Nyhet

E-tjänsten för att söka skola är stängd och nu påbörjar vi placeringsarbetet. Skolplaceringsbesked kommer att skickas ut till vårdnadshavare under mars.

I placeringsarbetet utgår vi i första hand från vårdnadshavare önskemål, men när det inte är möjligt sker placering utifrån närhetsprincipen och kommunens urvalsgrund om relativ närhet. Mer information om våra urvalsprinciper

Besked om placering

Du som vårdnadshavare kommer att få skolplaceringsbesked skickat till dig under mars, under förutsättning att du sökt skola inom ordinarie ansökningsperiod (senast den 13 februari) samt att ditt barn var folkbokfört i Huddinge kommun senast den 13 februari 2020.

I samband med att du får ditt barns skolplaceringsbesked kommer du även att få mer information om hur du går till väga om du önskar en annan placering än den ditt barn har fått och vill ansöka om ett så kallat skolbyte.

Avstå skolplacering

Om du har tackat ja till en fristående skola eller en kommunal skola i en annan kommun är det viktigt att du informerar Huddinge kommun om detta så att vi kan göra en korrekt fördelning av platserna i våra kommunala skolor.

Du meddelar att du avstår skolplacering i Huddinge kommun i e-tjänsten Avstå skolplacering.

Observera att du inte ska avstå skolplacering i Huddinge kommun förrän du har accepterat ett erbjudande om plats i en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Mer information

För frågor om att söka skola i Huddinge, kontakta servicecenter.

Uppdaterad 14 februari 2020

Var informationen till din hjälp?