Förtydligande om simundervisning i Huddinge

20-02-13

Nyhet

I ett inslag i P4 Stockholm sägs att elever i Huddinge inte får den simundervisning de ska ha enligt skollagen. Huddinge kommun vill därför komma med några förtydliganden.

Huddinge kommun erbjuder simundervisning till alla elever, precis som skollagen kräver. Statistik från Skolverket visar att andelen elever i årskurs 6 med godkänt i ämnet idrott och hälsa, där simkunnighet krävs för att få godkänt, har legat konstant över 90 procent de senaste åren. Det ligger i linje med hur det ser ut i länet.

För att fånga upp de som inte uppnått simkunnighet i sjätte klass erbjuder Huddinge intensivsimskola i slutet av vårterminen. 2019 erbjöds dessutom alla barn kostnadsfri sommarsimskola utomhus i Vårby och Skogås. Planen är att göra detta även 2020.

Alla simhallar i Huddinge erbjuder, utöver den kostnadsfria undervisningen i skolan, simskola mot en kostnad.

Det kan finnas flera olika orsaker till att barn inte når målet att kunna simma 200 meter. I inslaget nämns tidsbrist för lärarna som ett problem, vilket Huddinge kommun kommer att undersöka närmare.

SR P4:s inslag den 12 februari.

Uppdaterad 14 februari 2020

Var informationen till din hjälp?