Karin Boye-priset till författaren Johan Svedjedal

17-11-09

Författaren Johan Svedjedal har tilldelats Karin Boyes litterära pris 2017 till minne av Karin Boye.

Han får priset för Karin Boye-biografin "Den nya dagen gryr", som kom ut 2017. 

Juryns motivering

”Karin Boyes litterära pris 2017 tilldelas Johan Svedjedal som i sin stilsäkra biografi nyanserat förmedlar en levande bild av yrkes- och privatpersonen Karin Boye, samt den tid som formade hennes idédrivna prosa och allmänmänskliga kärleksdiktning.”

– Jag är hedrad och glad över att vara årets mottagare av Karin Boyes litterära pris. När jag har arbetat med min biografi över henne har Uppsala mer och mer laddats med anknytningar till hennes tid här och delar av biografin är skriven i A-salen på Carolina Rediviva, den plats där hon läste och fantiserade under många år, säger Johan Svedjedal.

Yrkespersonen Karin Boye

Johan Svedjedal är författare och professor i litteraturvetenskap. Han är även kulturskribent på Dagens Nyheter och ledamot av Samfundet De Nio. I boken Spektrum – den svenska drömmen (2011) skildrar han en grupp radikaler som ägnar sig åt tidskrifts- och förlagsverksamhet i 1930-talets Stockholm. I denna gruppering ingick bland andra Karin Boye. I biografin Den nya dagen gryr (2017) ber Johan oss tänka bort den strikta statyn när vi tänker på Karin Boye. Länge sågs hon som en närmast ovärldslig gestalt, men i Johan Svedjedals bok är hon en högst levande person och framställs samtidigt den skickliga författare hon var.

– Det är angeläget och sympatiskt hur Johan Svedjedal i sin bok lyfter fram yrkespersonen Karin Boye, som så skickligt hanterade författarens hantverk. Jag ser redan nu ett standardverk i Den nya dagen gryr, säger Nick Jones, verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge.

Om Karin Boyes litterära pris

Karin boyes litterära pris till minne av Karin Boye delas ut till författare som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Det kan vara en roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav. Det är 19:e gången priset delas ut och prissumman är i år på 25 000 kr.

Prisutdelning

Priset delas ut på Fullersta Gård 14 december klockan 17.30.

För mer information kontakta:

Uppdaterad 29 november 2017

Var informationen till din hjälp?