Nominera din kandidat till årets demokratipris

17-05-12

Varje år delar Huddinge kommun ut ett pris för att främja demokratin, och nu är det dags igen! Senast 10 augusti vill vi ha ditt förslag.

Vem kan få priset?

Priset ska uppmärksamma personer som verkat för demokratin i Huddinge under det gångna året. Det gäller personer som verkar för sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet och/eller att barns rätt tas till vara.

Priset kan tilldelas en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena. Pristagaren ska vara född eller bosatt i Huddinge kommun och på ett eller annat sätt har anknytning till kommunen, eller vars gärning har kommit Huddinge kommuns invånare till godo.

Varför ett demokratipris?

Huddinge kommun vill genom priset motverka diskriminering och istället främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare i kommunen, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religiös eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och/eller bostadsområde.

Prissumman är 25 000 kronor.

Nominera din kandidat senast 10 augusti

Läs mer om demokratipriset och nominera din kandidat här!

 

Uppdaterad 11 maj 2017