Ny form för samverkan kring feriepraktik 2018

17-11-13

Tillsammans med flera fastighetsägare har Huddinge kommun erbjudit feriepraktik och sommarjobb till ungdomar under samlingsnamnet Tillsammans för orten. 2018 kommer verksamheten genomföras i samma omfattning, men i en ny form.

Vy över Vårby gård. Foto: Maja Brand 
Vårby är ett av de områden där feriepraktik och sommarjobb ska erbjudas sommaren 2018. Foto: Maja Brand

Tillsammans med ett flertal fastighetsägare kommer kommunen erbjuda feriepraktik och sommarjobb i Vårby, Flemingsberg och Skogås 2018. Ungefär lika många ungdomar som tidigare somrar kommer få chansen att delta, och syftet ska fortsatt vara att ge unga en chans att testa på arbetslivet, samtidigt som de genom sin insats bidrar till ökad trivsel och trygghet i det egna området.

Uppskattad verksamhet

Verksamheten har sedan 2013 genomförts i samarbete med företaget AD Tillsammans. De första åren erbjöds feriepraktik i Vårby, därefter har Flemingsberg och Skogås tillkommit. AD Tillsammans har gjort en stor insats, men utifrån lagen om offentlig upphandling kan avtalet med dem inte förlängas ytterligare. Tanken är att istället bilda en förening där fler aktörer på sikt kan bli delaktiga, en samarbetsform som används i flera bostadsområden runt om i landet.

– Verksamheten har varit mycket uppskattad av ungdomarna själva, av boende, fastighetsägare och oss. Därför är det viktigt att vi kan fortsätta med det kommande somrar och vi har nu påbörjat arbetet med att forma en ny organisation, säger Toralf Nilsson, administrativ direktör Huddinge kommun.

Samverkan med fastighetsägare

De fastighetsägare som deltar är Huge Bostäder AB, D Carnegie & Co och Balder/Din Bostad i Stockholm.

– För oss är projektet betydelsefullt av många skäl. Ungdomar får inte bara en första arbetslivserfarenhet. Genom att arbeta i området där de bor får de också känna ett ägandeskap över sin omgivning och ett större ansvar för sitt bostadsområde, säger Greger Nilsson, vice vd för Huge Bostäder.

– Som fastighetsägare har vi ett samhällsansvar och har därför satsat på liknande projekt i flera av våra områden. Fördelen här är att vi gör det tillsammans med kommunen och andra fastighetsägare. Vi ser att det ökar ungdomarnas förståelse för det som vi fastighetsägare gör, säger Jonas Hagström, projektledare på D. Carnegie.

– Respekt, glädje och trygghet är tre ledord vi jobbar efter. Detta projekt berör och lyfter samtliga dessa tre, vilket i sig är helt underbart. Utöver detta har projektet bidragit till en ökad samhörighet där vi även fått hyresgäster som involverats, i form av förslag till arbetsuppgifter i samband med Bomöten. Responsen vi fick i somras med äldre som gick fram och pratade med ungdomar som jobbade var helt fantastisk, säger Ilhan Demirkiran, områdeschef på Balder.

Mer information om möjligheterna till sommarjobb och feriepraktik kommer i början av 2018.

Uppdaterad 13 november 2017

Var informationen till din hjälp?