Nytt samarbete mellan Huddinge kommun, Karolinska Institutet och Södertörns högskola

17-04-26

Hur ökar vi valdeltagandet i Huddinge? Och hur kan vi minska gapet mellan pojkar och flickor i Huddinges skolor när det gäller resultat och poäng? Under våren ska studenter från två av Huddinges akademier hjälpa kommunen med dessa utmaningar.

- De frågor som studenterna ska ta sig an är utmaningar som akademierna valde ut från vår hållbarhetsrapport, säger Björn Rosborg, utredare i Huddinge kommun. Frågorna är komplexa och vi hoppas att ett tvärvetenskapligt och nytänkande angreppssätt kan ge resultat.

Verkliga och komplexa frågor

Sedan 70-talet har skillnaden i valdeltagande ökat mellan olika bostadsområden i Huddinge med nästan 10 %, och det är en trend Huddinge kommun är angelägen om att bryta.

När det gäller skolresultat ser det likadant ut i hela Sverige: flickor har generellt högre poäng än pojkar i årskurs nio. Skillnaden var mindre i Huddinge än i riket förra året, men akademierna ser ändå skäl att undersöka saken närmare.

Tvärvetenskapligt angreppssätt med design thinking

Studenterna ska leta efter möjliga orsaker och sedan föreslå vad kommunen kan göra åt det. Samarbetet är ett co-lab med metodiken design thinking, en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat och tvärvetenskapligt genom hela problemlösningsprocessen.

Co-lab startade i början av april och pågår 8-10 veckor fram till vårterminens slut, då studenterna ska presentera sitt arbete.

Läs mer om kommunens samarbete med de fem akademier som verkar i Huddinge.

 

Uppdaterad 26 april 2017