Huddinge mot segregation

19-08-20

Nyhet

Den statliga satsningen mot segregation fortsätter, och Huddinge kommun får pengar även i år. Men vad gör vi med pengarna och hur får vi ut största möjliga nytta av satsningen?

hcentrum.jpg
Huddinge kommun får 11,5 mkr under 2019 för att motverka segregation. Det är en del av den statliga satsningen som drog igång redan förra året.

Huddinge kommun kommer att använda pengarna till att förstärka vårt pågående arbetet inom tre huvudspår: bostadsplanering, tidiga och förebyggande insatser för barn och unga och språkutveckling i skolan.

De mesta resurserna kommer att riktas mot barn och unga, en viktig investering i framtiden.

Långsiktig strategi

Huddinge kommun har en långsiktig strategi för att minska segregation, från mål i Hållbart Huddinge 2030, till de närmaste årens mål och utveckling via med stöd av våra verktyg i jämlik styrning. Vi ska planera för att Huddingeborna får likvärdig service och jämlika levnadsvillkor oavsett var i kommunen de bor.

Bostadsplanering för minskad segregation

När det gäller bostadsplanering arbetar Huddinge kommun med att ta fram riktlinjer. Det handlar om att bygga blandat, skapa mötesplatser och ta bort fysiska barriärer mellan områden eller delar av områden.

Att bygga blandat betyder att vi ska ha flera boendetyper och upplåtelseformer, storlekar och prisklasser inom ett och samma område. Du ska kunna bo kvar i ditt område om din livssituation förändras: om du flyttar ihop och får barn och behöver större, eller om du skiljer dig och behöver ett mindre boende.

Uppdaterad 20 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?