Krafttag mot klotter

19-06-24

Nyhet

Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder har tecknat ett gemensamt avtal för att snabbare få bort klotter i Huddinge.

Klottersanering ska utföras av företaget Aremo inom 48 timmar efter att de fått in en anmälan från Huddinge servicecenter. I praktiken innebär det att den som gör en felanmälan kan förvänta sig att klottret ska vara borta två arbetsdagar senare. Sexistiskt, rasistiskt och annat klotter som väcker anstöt ska tas bort dubbelt så snabbt efter inkommen anmälan.

Alla Huddingebor kan hjälpa till genom att göra en felanmälan när de upptäcker klotter, klistermärken, affischering, ristningar och annan skadegörelse.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

Läs mer om hur Huddinge kommun arbetar mot klotter och klotterrelaterad skadegörelse.

Uppdaterad 24 juni 2019

Var informationen till din hjälp?