Tillgängligheten allt bättre

20-01-23

Nyhet

Huddinge kommuns tillgänglighet via e-post har förbättrats markant 2019 jämfört med 2018 och tillgängligheten på telefon är fortsatt god. Det visar SKR:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som presenteras idag.

Andelen som får kontakt med en handläggare på Servicecenter på telefon inom 60 sekunder är 64 procent, vilket ligger i nivå med snittet för likvärdiga kommuner.

– Sedan förra året går alla samtal till kommunen via Servicecenter, vilket innebär att den totala samtalsmängden ökat stort och vi har ändå lyckats att hålla en god svarsnivå, säger Ann-Marie Fredricsson, chef på Servicecenter, Huddinge kommun.

I en majoritet av alla ärenden, 87 procent, så upplevde frågeställaren att hen fick ett gott bemötande.

Snabba mejlsvar

Hela 98 procent av de mejl som skickades inom ramen för undersökningen besvarades inom en dag och resterande två procent inom två arbetsdagar. Här ligger Huddinge klart över snittet för likvärdiga kommunen, vilket är 82 procent.

– Vi är jätteglada över resultatet och att det arbete som vi lagt ner på att förbättra vår service till Huddingeborna gett resultat. 2020 kommer vi fortsätta på den inslagna vägen, säger Ann-Marie Fredricsson.

Totalt ligger Huddinge över snittet på sex av åtta mätområden; svar på frågan, information, intresse och engagemang, bemötande, svar på e-post inom ett dygn och fullständiga avsändaruppgifter. På två områden, tillgänglighet och svarskvalitet, ligger Huddinge i nivå med snittet.

Över 70 procent får svar direkt på sin fråga

Utöver KKiK så mäter Huddinge också hur många telefonsamtal som kommunen tar emot varje år och hur många som besvaras direkt av Servicecenter. Från mars 2019 blev det mer än 119 000 samtal och 93 procent av dem besvarades.

– Ju mer information vi har om aktuella händelser, ju mer kan vi svara på. Det är bra för våra invånare som får ett snabbt svar och för alla handläggare på våra förvaltningar som istället kan lägga tid på mer komplicerade ärenden, säger Ann-Marie Fredricsson.

Fakta om undersökningarna

Mätningen som utgör underlag för KKiK har skett genom telefonsamtal till Servicecenter och e-post till kommunens officiella e-postadress. De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och via e-post. Mätperiod var vecka 41 till 46 och totalt genomfördes 108 sökningar via telefon och e-post under en sexveckors period.

Telefonstatistiken kommer från mätningar i Huddinge kommuns eget telefonsystem. Servicecenter tog över växeln i mars 2019 och därför finns statistik enbart från mars och framåt.

Läs mer

Resultaten för KKiK 2019 finns på SKR:s webbplats.

Uppdaterad 23 januari 2020

Var informationen till din hjälp?