Avsiktsförklaring om tunnel genom Glömstadalen

17-03-29

Kommunfullmäktige tog måndag den 27 mars beslut om en avsiktsförklaring mellan Huddinge och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen för del av Tvärförbindelse Södertörn.

Avsiktsförklaringen ska beskriva kommunens och Trafikverkets samarbete med att närmare utreda förutsättningar, kostnader och nyttor av att förlägga del av Tvärförbindelse Södertörn i Glömstadalen i tunnel. Syftet är också att skapa förutsättningar för att nå en överenskommelse för genomförande, samt att genomförandet ska medfinansieras enligt principer i avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaringen gäller till dess att avtal om medfinansiering har träffats mellan parterna, och kommunstyrelsen får nu i uppdrag att besluta om medfinansieringsavtal.

Handlingar från kommunfullmäktige den 27 mars 2017

Uppdaterad 29 mars 2017