Ny förskola planeras i Visättra

17-09-22

På Kvarnängsvägen planerar vi en förskola med plats för 160 barn. Verksamheten kommer drivas av kommunen och förskolan beräknas stå klar i juni 2020.

Barn sitter vid målarbord och tittar mot kameran. 
Foto: Maja Brand.

Det behövs fler förskoleplatser i Visättra. Just nu arbetar vi med utredningar och tar fram förslag till detaljplan.

Vi har haft en workshop med föräldrar på en befintlig förskola i närheten för att få in deras synpunkter och upplevelser. Vi har också haft en dialog med barn och pedagoger från samma förskola. Då fick barnen visa sina favoritställen och pedagogerna berättade om var i området de brukar gå med barnen, och exempel på vad de tycker att vi behöver ha med oss i planeringen.

Förutom förskolan ingår också att den populära BMX-hallen ska få permanent bygglov. Vi beräknar att samråd kommer äga rum i slutet av året.

Läs mer om projektet

Läs mer om var i kommunen vi bygger och planerar nya förskolor

Uppdaterad 22 september 2017

Var informationen till din hjälp?